Villkor för användning

Betalningar

Vi accepterar endast säkra betalningsmetoder: banköverföring, paypal eller insättning.

Returnerar

Om produkten anländer felaktigt till destinationen har du 7 dagar på dig att returnera den. Skicka oss ett e-postmeddelande via kontaktformuläret så får du ett returnummer för de produkter som du har köpt av oss och vill returnera. Produkten måste vara i perfekt skick (i samma skick som den köptes) och köpet måste ha gjorts inom en månad.

Garanti

Alla produkter har 1 års garanti. Kontakta oss på formulär för att öppna en RMA-förfrågan.

POLICY FÖR DATASKYDD

Företagsnamn: ALELUA.COM
Handelsnamn: AleluÁ
Registrerad adress: Duque de Mandas, 4 Bajo, Valencia
CIF / NIF: X42879876V
Telefon: +34 601231514
E-post: ventas@alelua.com
Domännamn: ALELUA.COM


I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter (LOPD) och dess tillämpningsföreskrifter informerar webbplatsens chef, i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 i LOPD, alla användare av webbplatsen som lämnar eller kommer att lämna sina personuppgifter, att dessa kommer att ingå i en automatiserad fil som registreras i vederbörlig ordning hos den spanska dataskyddsmyndigheten.

Genom att kryssa i rutan och/eller registrera sig på vår webbplats godkänner användaren uttryckligen, fritt och otvetydigt att hans/hennes personuppgifter kommer att behandlas av leverantören för följande ändamål:


1. Sändning av kommersiell reklam via e-post, fax, SMS, MMS, sociala gemenskaper eller andra elektroniska eller fysiska medel, nuvarande eller framtida, som möjliggör kommersiell kommunikation. Dessa kommersiella meddelanden kommer att vara relaterade till produkter eller tjänster som erbjuds av leverantören, liksom av samarbetspartners med vilka leverantören har ingått ett avtal om kommersiell marknadsföring bland sina kunder. I detta fall får tredje part aldrig tillgång till personuppgifter. Under alla omständigheter kommer den kommersiella kommunikationen att utföras av leverantören och kommer att gälla produkter och tjänster som är relaterade till leverantörens sektor.
2. För att genomföra statistiska undersökningar.
3. För att behandla beställningar, förfrågningar eller andra typer av förfrågningar som användaren gör via något av de kontaktformulär som användaren har tillgång till på företagets webbplats.
4. För att skicka webbplatsens nyhetsbrev.


Leverantören informerar och garanterar uttryckligen användarna att deras personuppgifter inte under några omständigheter kommer att överföras till tredjepartsföretag, och att när någon typ av överföring av personuppgifter ska göras, kommer ägarna att uppmanas att ge sitt uttryckliga, informerade och otvetydiga samtycke i förväg.


Alla uppgifter som begärs via webbplatsen är obligatoriska, eftersom de är nödvändiga för att ge användaren en optimal tjänst. Om alla uppgifter inte lämnas in kan leverantören inte garantera att den information och de tjänster som tillhandahålls kommer att vara helt anpassade till dina behov.

Leverantören garanterar under alla omständigheter att användaren kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, annullering, information och invändning, på de villkor som anges i gällande lagstiftning. I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter (LOPD) kan du därför utöva dina rättigheter genom att skicka en uttrycklig begäran tillsammans med en kopia av ditt ID-kort på följande sätt:


E-post: venta@alelua.com

På samma sätt kan användaren avregistrera sig från någon av de prenumerationstjänster som tillhandahålls genom att klicka på avsnittet för avregistrering i alla e-postmeddelanden som skickas av leverantören.
Leverantören har också vidtagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten och integriteten hos de personuppgifter som han/hon behandlar, samt för att förhindra att obehöriga tredje parter förlorar, ändrar och/eller får tillgång till dem.

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH AKTIVITETSFILEN
Leverantören kan på egen hand eller på uppdrag av en tredje part som har avtalats för att tillhandahålla mättjänster använda cookies när en användare surfar på webbplatsen. Cookies är filer som skickas till webbläsaren av en webbserver i syfte att registrera användarens aktiviteter under tiden han/hon surfar.
De cookies som används av webbplatsen är endast kopplade till en anonym användare och dennes dator, och ger i sig inga personuppgifter om användaren.
Med hjälp av cookies kan servern där webbplatsen är belägen känna igen den webbläsare som användaren använder för att underlätta surfningen, vilket till exempel gör det möjligt för användare som tidigare har registrerat sig att få tillgång till områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar som är reserverade enbart för dem utan att behöva registrera sig vid varje besök. De används också för att mäta publik- och trafikparametrar, övervaka framstegen och antalet bidrag.
Användaren har möjlighet att konfigurera sin webbläsare så att han eller hon får meddelande om mottagandet av cookies och att förhindra att de installeras på sin dator. Läs instruktionerna och handböckerna för din webbläsare för mer information.
För att använda webbplatsen är det inte nödvändigt för användaren att tillåta installation av cookies som skickas av webbplatsen eller tredje part som agerar på dess vägnar, trots att det är nödvändigt för användaren att logga in som sådan i varje tjänst vars tillhandahållande kräver föregående registrering eller "inloggning".
De cookies som används på denna webbplats är under alla omständigheter tillfälliga och har som enda syfte att effektivisera den efterföljande överföringen. Under inga omständigheter kommer cookies att användas för att samla in personlig information.

IP ADRESSER
Webbplatsservrarna kan automatiskt upptäcka den IP-adress och det domännamn som användaren använder. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den ansluter till Internet. All denna information registreras i en vederbörligen registrerad serveraktivitetsfil som gör det möjligt att senare behandla uppgifterna för att få rent statistiska mätningar som gör det möjligt att känna till antalet sidvisningar, antalet besök på webbtjänsterna, i vilken ordning besöken sker, åtkomstpunkt osv.

SÄKERHET
Webbplatsen använder informationssäkerhetstekniker som är allmänt accepterade i branschen, t.ex. brandväggar, förfaranden för åtkomstkontroll och kryptografiska mekanismer, allt i syfte att förhindra obehörig åtkomst till uppgifter. För att uppnå dessa syften samtycker användaren/kunden till att leverantören får få uppgifter för autentisering av åtkomstkontroller.
Alla avtalsprocesser eller processer som innebär att personuppgifter av hög karaktär (hälsa, ideologi,...) överförs alltid via ett säkert kommunikationsprotokoll (Https://,...), på ett sådant sätt att ingen tredje part har tillgång till den information som överförs elektroniskt.