Voorwaarden voor gebruik

Betalingen

Wij aanvaarden alleen veilige betaalmethoden: bankoverschrijving, paypal of storting.

Geeft terug

Als het product verkeerd aankomt op zijn bestemming hebt u 7 dagen de tijd om het terug te sturen. Stuur ons een e-mail via het contactformulier om u een retournummer te geven voor de producten die u bij ons gekocht hebt en die u wilt terugsturen. Hiervoor moet het product in perfecte staat zijn (zoals gekocht), en de aankoop moet binnen een maand gedaan zijn.

Garantie

Alle producten hebben 1 jaar garantie. Neem contact met ons op via formulier om een RMA-aanvraag te openen.

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Bedrijfsnaam: ALELUA.COM
Commerciële naam: AleluÁ
Geregistreerd adres: Duque de Mandas, 4 Bajo, Valencia
CIF / NIF: X42879876V
Telefoon: +34 601231514
e-Mail: ventas@alelua.com
Domeinnaam: ALELUA.COM


Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, inzake de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsverordeningen daarvan, deelt de beheerder van de website, overeenkomstig de bepalingen van art. 5 en 6 van de LOPD, aan alle gebruikers van de website die hun persoonsgegevens verstrekken of zullen verstrekken, mee dat deze zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse Agentschap voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Door het vakje aan te vinken en/of zich op onze website te registreren, aanvaarden de gebruikers uitdrukkelijk en ondubbelzinnig dat hun persoonsgegevens door de aanbieder verwerkt zullen worden voor de volgende doeleinden:


1. Het verzenden van commerciële reclamecommunicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, die commerciële communicatie mogelijk maken. Deze commerciële communicatie zal betrekking hebben op producten of diensten die worden aangeboden door de aanbieder, en door medewerkers of partners met wie de aanbieder een overeenkomst heeft gesloten voor commerciële promotie bij zijn klanten. In dat geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonlijke gegevens. In elk geval zal de commerciële communicatie worden gevoerd door de aanbieder en zal het gaan om producten en diensten die verband houden met de sector van de aanbieder.
2. Statistische studies uit te voeren.
3. Om bestellingen, verzoeken of om het even welk soort verzoek van de gebruiker te verwerken via een van de contactvormen die de gebruiker op de website van het bedrijf ter beschikking worden gesteld.
4. Om de nieuwsbrief van de website te versturen.


De provider informeert en garandeert de gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonsgegevens in geen geval aan derde bedrijven zullen worden doorgegeven, en dat telkens wanneer enige vorm van doorgifte van persoonsgegevens zal plaatsvinden, daarvoor vooraf de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de eigenaars zal worden gevraagd.


Alle via de website gevraagde gegevens zijn verplicht, aangezien zij noodzakelijk zijn om de gebruiker een optimale dienst te verlenen. Indien niet alle gegevens worden verstrekt, garandeert de aanbieder niet dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zullen zijn afgestemd.

De provider garandeert de gebruiker in elk geval de uitoefening van het recht op toegang, rectificatie, annulering, informatie en verzet, in de termen waarin de huidige wetgeving voorziet. Daarom kunt u, overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, inzake de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD), uw rechten uitoefenen door een uitdrukkelijk verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, langs de volgende weg te verzenden:


E-mail: venta@alelua.com

Evenzo kan de gebruiker zich uitschrijven voor elk van de aangeboden abonnementsdiensten door te klikken op de rubriek "Uitschrijven" van alle door de aanbieder verstuurde e-mails.
Evenzo heeft de aanbieder alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid en de integriteit van de door hem verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, en om het verlies, de wijziging en/of de toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

GEBRUIK VAN COOKIES EN HET ACTIVITEITENBESTAND
De provider kan, voor eigen rekening of voor rekening van een derde die gecontracteerd is om meetdiensten te leveren, cookies gebruiken wanneer een gebruiker op de website surft. Cookies zijn bestanden die door een webserver naar de browser worden gestuurd om de activiteiten van de gebruiker tijdens het surfen te registreren.
De door de website gebruikte cookies worden alleen in verband gebracht met een anonieme gebruiker en zijn computer, en verschaffen op zichzelf geen persoonsgegevens van de gebruiker.
Door het gebruik van cookies is het mogelijk dat de server waar de website zich bevindt de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkent om het surfen te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd, toegang krijgen tot zones, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek hoeven te registreren. Zij worden ook gebruikt om de publieks- en verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren.
De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zo in te stellen dat hij op de hoogte wordt gebracht van de ontvangst van cookies en dat hij de installatie ervan op zijn computer verhindert. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.
Om de website te gebruiken is het niet nodig dat de gebruiker de installatie toestaat van cookies die door de website, of de derde die namens de website optreedt, worden verzonden, niettegenstaande het feit dat het nodig is dat de gebruiker zich als zodanig aanmeldt bij elk van de diensten waarvan de levering een voorafgaande registratie of "login" vereist.
De cookies die op deze website gebruikt worden, zijn in elk geval van tijdelijke aard met als enig doel de latere overdracht ervan efficiënter te maken. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

IP ADRESSEN
De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam opsporen die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer die verbinding maakt met het Internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd server-activiteitenbestand, dat de latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om zuiver statistische metingen te verkrijgen, waarmee het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webdiensten, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. gekend kunnen worden.

BEVEILIGING
De website maakt gebruik van in de sector algemeen aanvaarde informatiebeveiligingstechnieken, zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, dit alles om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen. Om deze doeleinden te bereiken stemt de gebruiker/klant ermee in dat de provider gegevens verkrijgt met het oog op de authentificatie van toegangscontroles.
Elk proces voor het sluiten van een overeenkomst of voor het invoeren van persoonsgegevens van hoog niveau (gezondheid, ideologie,...) zal altijd via een beveiligd communicatieprotocol (Https://,...) worden doorgegeven, zodat geen enkele derde toegang heeft tot de elektronisch doorgegeven informatie.