Pravno upozorenje

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI: U skladu s obvezom informiranja sadržanom u članku 10. Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine, u nastavku su prikazani sljedeći podaci: tvrtka koja posjeduje web stranicu domene je ALELUA.COM , pravna odgovornost Alexis G. Castro, NIF broj X-4287976-V s adresom za ove svrhe na adresi Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia. Kontakt e-mail za web stranicu: ventas@alelua.com

2. KORISNICI: Pristup i/ili korištenje ovog portala ALELUA.COM pripisuje uvjet KORISNIKA, koji prihvaća, iz navedenog pristupa i/ili korištenja, Opće uvjete korištenja prikazane ovdje. Gore navedeni uvjeti bit će primjenjivi bez obzira na Opće uvjete ugovora koji su, ako su primjenjivi, obvezni.

3. KORIŠTENJE PORTALA: ALELUA.COM pruža pristup mnoštvu informacija, usluga, programa ili podataka (u daljnjem tekstu "sadržaj") na Internetu koji pripadaju ALELUA.COM svojim davateljima licence kojima KORISNIK može imati pristup. KORISNIK preuzima odgovornost za korištenje portala. Ova se odgovornost proteže na registraciju koja je neophodna za pristup određenim uslugama ili sadržaju.

U navedenom registru KORISNIK će biti odgovoran za davanje istinitih i zakonitih podataka. Kao rezultat ove registracije, KORISNIK može dobiti lozinku za koju će biti odgovoran, obvezujući se da će je marljivo i povjerljivo koristiti. KORISNIK se obvezuje na odgovarajući način koristiti sadržaje i usluge (kao što su chat usluge, forumi za raspravu ili grupe vijesti) koje ALELUA.COM nudi putem svog portala i kao primjer, ali ne i ograničenje, da ih ne koristi za (i) sudjelovanje u nezakonitim aktivnostima, nezakonitim ili suprotnim dobroj vjeri i javnom redu; (ii) širiti sadržaj ili propagandu rasističke, ksenofobične, pornografsko-ilegalne prirode, zagovarajući terorizam ili napadajući ljudska prava; (iii) nanošenje štete fizičkim i logičkim sustavima ALELUA.COM, njegovih dobavljača ili trećih strana, unošenje ili širenje računalnih virusa ili bilo kojih drugih fizičkih ili logičkih sustava koji mogu uzrokovati gore spomenutu štetu; (iv) pokušati pristupiti i, prema potrebi, koristiti račune e-pošte drugih korisnika te modificirati ili manipulirati njihovim porukama. alelua.com zadržava pravo povući sve one komentare i priloge koji narušavaju poštivanje dostojanstva osobe, koji su diskriminatorni, ksenofobični, rasistički, pornografski, koji ugrožavaju mladost ili djetinjstvo, javni red ili sigurnost ili koji, po njegovom mišljenju, ne bi bili pogodan za objavljivanje. U svakom slučaju, ALELUA.COM neće biti odgovoran za mišljenja koja su korisnici izrazili putem foruma, chatova ili drugih alata za sudjelovanje. 

4. ZAŠTITA PODATAKA: Alelua.com u skladu sa smjernicama Organskog zakona 15/1999 od 13. prosinca o zaštiti osobnih podataka, Kraljevskog dekreta 1720/2007 od 21. prosinca, kojim se odobravaju Pravilnik o izradi Organskog zakona i drugi propisi koji su na snazi u svakom trenutku, te osigurava ispravnu uporabu i postupanje s osobnim podacima korisnika. U tu svrhu, zajedno sa svakim obrascem za prikupljanje osobnih podataka, u uslugama koje korisnik može zatražiti od Imena tvrtke koja je izradila web stranicu, korisnik će biti obaviješten o postojanju i prihvaćanju posebnih uvjeta postupanja prema svojim podatke u svakom slučaju, obavještavajući vas o odgovornosti stvorene datoteke, adresi odgovorne osobe, mogućnosti korištenja vaših prava na pristup, ispravak, poništenje ili prigovor, svrhu obrade i priopćavanje podataka trećim stranama gdje primjereno. Isto tako, Naziv tvrtke koja je kreirala web stranicu obavještava da je u skladu sa Zakonom 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine te će u svakom trenutku tražiti vaš pristanak za obradu vaše e-pošte u poslovne svrhe.

5. INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO: ALLELUA.COM sam ili kao ustupnik, vlasnik je svih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva svoje web stranice, kao i elemenata sadržanih na njoj (na primjer, slike, zvuk, audio, video, softver ili tekstovi; zaštitni znakovi ili logotipi, kombinacije boja, struktura i dizajn, odabir korištenih materijala, računalni programi potrebni za njezin rad, pristup i korištenje itd.), vlasništvo nad nazivom tvrtke koja je izradila web stranicu ili njezinih davatelja licence. Sva prava pridržana. Na temelju odredbi članaka 8. i 32.1, drugi stavak, Zakona o intelektualnom vlasništvu, reprodukcija, distribucija i javno priopćavanje, uključujući način njihovog stavljanja na raspolaganje, cijelog ili dijela sadržaja ove web stranice, za komercijalne svrhe svrhe, u bilo kojem mediju i bilo kojim tehničkim sredstvima, bez ovlaštenja Naziv tvrtke koja je izradila web stranicu. KORISNIK se obvezuje poštivati prava intelektualnog i industrijskog vlasništva u vlasništvu tvrtke koja je izradila web stranicu. Elemente portala možete pregledavati, pa čak i ispisivati, kopirati i pohraniti na tvrdi disk vašeg računala ili na bilo koji drugi fizički medij sve dok je to isključivo i isključivo za vašu osobnu i privatnu upotrebu. KORISNIK se mora suzdržati od brisanja, mijenjanja, izbjegavanja ili manipuliranja bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sustavom koji je instaliran na stranicama Imena tvrtke koja je izradila web stranicu. 

6. ISKLJUČIVANJE JAMSTVA I ODGOVORNOSTI: Alelua.com ni u kojem slučaju ne odgovara za štete bilo koje prirode koje bi mogle uzrokovati, na primjer: pogreške ili propuste u sadržaju, nedostupnost portala ili prijenos virusa ili zlonamjernih ili štetnih programa u sadržaju. , unatoč tome što je poduzeo sve potrebne tehnološke mjere kako bi se to izbjeglo. 

7. IZMJENE: Alelua.com zadržava pravo izmjene koje smatra prikladnim na svom portalu bez prethodne obavijesti, pri čemu je u mogućnosti mijenjati, brisati ili dodavati sadržaj i usluge koje se pružaju putem njega te način na koji su predstavljeni ili smješteni na svom portalu. . 

8. LINKOVI: U slučaju da su veze ili hiperveze na druge internetske stranice dostupne u ime domene, ALELUA.COM neće vršiti nikakvu vrstu kontrole nad navedenim stranicama i sadržajem. Ni u kojem slučaju Naziv odgovornosti nijedna tvrtka od strane kreatora sadržaja web stranice neće preuzeti bilo koju poveznicu koja pripada web stranici treće strane, niti će jamčiti tehničku dostupnost, kvalitetu, pouzdanost, točnost, amplitudu, istinitost, valjanost i ustavnost bilo koji materijal ili informacije sadržane u takvim hipervezama ili drugim internetskim stranicama. Isto tako, uključivanje ovih vanjskih veza neće implicirati bilo kakvu vrstu povezivanja, spajanja ili sudjelovanja s povezanim entitetima. 

9. PRAVO ISKLJUČENJA: Alelua.com zadržava pravo uskratiti ili povući pristup portalu i/ili ponuđenim uslugama bez prethodne obavijesti, na vlastiti zahtjev ili zahtjev treće strane, onim korisnicima koji se ne pridržavaju ovih Općih uvjeta korištenja.

10. OPĆENITO: Alelua.com nastavit će s kršenjem ovih uvjeta, kao i za svaku neispravnu upotrebu svog portala, poduzimajući sve građanske i kaznene radnje koje mogu odgovarati zakonu. 

11. IZMJENA SADAŠNJIH UVJETA I TRAJANJA: Alelua.com U bilo kojem trenutku možete izmijeniti ovdje određene uvjete, koji su propisno objavljeni kako se ovdje pojavljuju. Valjanost gore navedenih uvjeta ovisit će o njihovoj izloženosti i vrijedit će do propisne objave. biti modificiran od strane drugih

12. PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST: Odnos između ALELUA.COM a KORISNIK će se upravljati aktualnim španjolskim propisima i svaki spor će biti podnošen sudovima i sudovima grada Valencije. 

OPĆI UVJETI PRODAJE

 
SVRHA I OPĆENITO

Ovi Opći uvjeti korištenja, Uvjeti prodaje i Politika privatnosti reguliraju korištenje internetske stranice https://www.alelua.com/hr/ (u daljnjem tekstu „web stranica“), od kojih AleluÁ NIF X4287976V i adresa na adresi C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) je vlasnik.

AleluÁ putem svoje stranice https://www.alelua.com/hr/ pruža informacije o svojim proizvodima i nudi mogućnost njihove nabave. Zbog sadržaja i svrhe web stranice, osobe koje žele koristiti njegove usluge moraju imati status "Klijent", koji se stječe ispunjavanjem obrasca za registraciju i slijedeći korake koje AleluÁ naknadno komunicira putem e-pošte. Uvjeti Klijenta podrazumijevaju pridržavanje Uvjeta korištenja, verzije objavljene u trenutku pristupa web stranici.

U svakom slučaju, stranice Web stranice dostupne su fizičkim ili pravnim osobama koje se ne registriraju ili ne iniciraju kupnju proizvoda (u daljnjem tekstu „Korisnici“). U tom smislu, Korisnici koji pristupaju ovim dijelovima web stranice suglasni su da podliježu odredbama i uvjetima sadržanim u ovim Općim uvjetima, u mjeri u kojoj to može biti primjenjivo na njih.
AleluÁ želi obavijestiti svoje Klijente i korisnike da je namijenjen isključivo publici starijoj od 16 godina i da teritorij na kojem prihvaća i distribuira narudžbe na cijelom nacionalnom teritoriju (u daljnjem tekstu: "Teritorij"). AleluÁ šalje narudžbe u inozemstvo, prema navedenim cijenama.

KONTAKT: Za bilo kakvu nedoumicu, upit ili sugestiju, možete nam poslati svoje komentare e-poštom na: ventas@alelua.com

 
INFORMACIJE O PROIZVODU

Opisi proizvoda prikazani na web stranici izrađeni su na temelju informacija koje su dali dobavljači. Međutim, podaci dani o svakom proizvodu, kao i fotografije ili video zapisi koji se odnose na njih i trgovački nazivi, zaštitni znakovi ili znakovi razlikovanja bilo koje vrste sadržani na web stranici AleluÁ, prikazani su na www.aleluá.com kao indikativni.

 
CIJENE

Sve cijene proizvoda koje su navedene putem web stranice uključuju PDV i ostale poreze koji mogu odgovarati. Međutim, ove cijene ne uključuju troškove koji odgovaraju otpremi proizvoda, koji su posebno navedeni i mora ih Klijent prihvatiti.

 
DOSTUPNOST

AleluÁ obavještava Naručitelja da se broj raspoloživih jedinica ažurira sa zalihama u skladištu i dostupnosti od strane naših dobavljača. AleluÁ ni u kojem slučaju neće namjerno staviti na prodaju više jedinica nego što ih ima ili je dobavljač rezervirao za njega.
AleluÁ će učiniti sve da zadovolji sve svoje klijente u potražnji za proizvodima. Međutim, ponekad, i zbog uzroka koje je AleluÁ teško kontrolirati, kao što su ljudske pogreške ili incidenti u računalnim sustavima, moguće je da se količina koju dobavljač konačno posluži razlikuje od narudžbe koju je napravio AleluÁ kako bi zadovoljio Klijente zahtjevi.
U slučaju da proizvod nije dostupan nakon izvršene narudžbe, Kupac će e-poštom biti obaviješten o potpunom ili djelomičnom otkazivanju narudžbe. Djelomično otkazivanje narudžbe zbog nedostatka raspoloživosti ne daje pravo na otkazivanje cijele narudžbe. Ako kao rezultat ovog otkazivanja kupac želi vratiti isporučeni proizvod, mora se pridržavati odredbi odjeljka Povrat.

 
PLAĆANJE

Kupac je suglasan platiti u trenutku narudžbe. Početna cijena koja se pojavljuje na web stranici za svaki od ponuđenih proizvoda bit će dodana cijenama koje odgovaraju relevantnim troškovima dostave. U svakom slučaju, ove će cijene biti prethodno priopćene Klijentu prije formalizacije same kupnje.
Dokaz o kupnji koji odgovara narudžbi bit će dostupan i može se pogledati na https://www.alelua.com/hr/ u odjeljku "Moj račun", "Narudžbe".
Klijent mora platiti iznos koji odgovara njegovoj narudžbi putem kreditne ili debitne kartice (Visa, Mastercard, Visa Electron i/ili druge analogne kartice), prijenosa ili depozita na računu u poslovnici. Kartično plaćanje se vrši putem Paypala sa svojim sigurnosnim protokolima i AleluÁ nikada neće imati pristup podacima vaše banke ili kartice.

Klijent mora obavijestiti AleluÁ o bilo kakvoj neopravdanoj ili lažnoj naplati kartice koja se koristi za kupnju, e-poštom ili telefonom, u najkraćem mogućem roku kako bi AleluÁ mogao provesti odgovarajuće postupke.

 
SIGURNOST

AleluÁ ima maksimalne sigurnosne mjere koje su komercijalno dostupne u sektoru. Osim toga, proces plaćanja radi s Paypalom na sigurnom poslužitelju koristeći SSL (Secure Socket Layer) protokol. Sigurni poslužitelj uspostavlja vezu tako da se informacije prenose kriptirane korištenjem 128-bitnih algoritama, koji osiguravaju da su razumljive samo za računalo klijenta i za web stranicu. Na ovaj način, pri korištenju SSL protokola, zajamčeno je:
1. Da Klijent svoje podatke prenosi Paypal serverskom centru, a ne bilo kojem drugom koji se pokušava lažno predstavljati.
2. Da se između Klijenta i Paypal poslužiteljskog centra podaci prenose šifrirani, izbjegavajući njihovo moguće čitanje ili manipulaciju od strane trećih osoba.


 
FORMALIZACIJA NALOGA

Nakon što je narudžba formalizirana, odnosno prihvaćanjem Uvjeta korištenja i potvrdom procesa kupnje, AleluÁ će uvijek poslati e-mail KLIJENTU u kojem potvrđuje detalje izvršene kupnje. Trebali biste provjeriti mapu neželjene pošte ako je ne primite u pristiglu poštu klijenta e-pošte.

 
OTKAZ NARUDŽBI

AleluÁ će prihvatiti otkazivanje narudžbe kada se zatraži prije otpreme. Za otkazivanje morate ga zatražiti putem obrasca "Usluga za korisnike" ili slanjem e-pošte na ventas@alelua.com .

 
ROKOVI, MJESTO ISPORUKE I GUBITCI

I. Isporuka proizvoda
AleluÁ se obvezuje isporučiti proizvod u besprijekornom stanju na adresu koju je Klijent naveo u obrascu za narudžbu, a koja u svakom slučaju mora biti unutar Teritorija. Kako bismo optimizirali dostavu, zahvaljujemo se Kupcu što je naveo adresu na koju se narudžba može dostaviti unutar uobičajenog radnog vremena.
AleluÁ neće biti odgovoran za pogreške nastale u isporuci kada adresa za dostavu koju je Klijent unio u obrazac za narudžbu ne odgovara stvarnosti ili je izostavljena.


II. Rok isporuke
Pošiljke će se vršiti putem kurirske tvrtke. Vaša narudžba bit će isporučena u roku od maksimalno 10 radnih dana od trenutka kada smo potvrdili narudžbu. Iako se uobičajeno vrijeme isporuke AleluÁ obično kreće između 2 i 6 dana, od završetka narudžbe.

Ovi rokovi su sredstva, a time i procjena. Stoga se mogu razlikovati zbog logističkih razloga ili više sile. U slučaju kašnjenja u isporuci, AleluÁ će obavijestiti svoje klijente čim ih sazna.

Svaka isporuka smatra se izvršenom od trenutka kada prijevoznik stavi proizvod na raspolaganje Klijentu, što se materijalizira kroz kontrolni sustav koji koristi prijevoznik.

U slučaju kašnjenja u isporuci narudžbi koje se mogu pripisati AleluÁ, Klijent može otkazati svoju narudžbu u skladu s postupkom opisanim u odjeljku "11. Povrat". Oni slučajevi u kojima je prijevozna tvrtka stavila narudžbu Klijentu na raspolaganje u dogovorenom roku i nije mogla biti isporučena iz razloga koji se mogu pripisati Klijentu neće se smatrati kašnjenjem u isporuci.

Iz sigurnosnih razloga AleluÁ neće slati nikakvu narudžbu u poštanske pretince ili vojne baze, niti će prihvatiti bilo kakvu narudžbu kada nije moguće identificirati primatelja narudžbe i njegovu adresu.


III. Podaci o isporuci, Neizvršene isporuke i Gubitak

Ako je u trenutku dostave Kupac odsutan, prijevoznik će ostaviti potvrdu s naznakom kako dalje dogovoriti novu dostavu. AleluÁ, kao dio kurirske dostave, ugovara izvođenje niza naknadnih radnji koje imaju za cilj jamčiti da će se isporuka dogoditi.

Ako nakon 7 radnih dana nakon dostave narudžbe dostava nije dogovorena, Naručitelj mora kontaktirati AleluÁ. U slučaju da Klijent ne postupi na ovaj način, nakon 10 radnih dana od dana slanja narudžbe, ista će biti vraćena u naša skladišta, a Klijent snosi troškove dostave i vraćanja robe u podrijetlo, kao i kao moguće povezane naknade za upravljanje.

Ako je razlog zašto dostava nije mogla biti izvršena gubitak paketa, naš prijevoznik će pokrenuti istragu. U tim slučajevima, vrijeme odgovora naših prijevoznika obično se kreće između jednog i tri tjedna.


IV. marljivost u isporuci

Naručitelj mora prije prijevoznika koji u ime AleluÁ-a isporučuje traženi proizvod provjeriti ispravno stanje paketa, naznačujući na dostavnici svaku anomaliju koja bi se mogla otkriti na pakiranju. Ako naknadno, nakon što je proizvod pregledan, Klijent otkrije bilo kakav incident kao što je udarac, lom, znakovi otvaranja ili bilo kakvo oštećenje koje mu je nanijela pošiljka, Klijent se obvezuje obavijestiti AleluÁ putem e-pošte u najkraćem roku mogućeg, po mogućnosti unutar sljedeća 24 sata i maksimalno 7 kalendarskih sati od isporuke.

 
POVRATAK

I. Postupak povrata
Svi proizvodi kupljeni u AleluÁ mogu se vratiti i vratiti novac, pod uvjetom da Klijent obavijesti AleluÁ o svojoj namjeri da vrati kupljene proizvode u roku od najviše 7 kalendarskih dana od datuma isporuke i da ispunjavaju ostale utvrđene uvjete u ovom odjeljku.

AleluÁ prihvaća samo povrate koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve:
1. Proizvod mora biti u istom stanju u kojem je isporučen i mora zadržati originalno pakiranje i oznaku.
2. Pošiljka se mora izvršiti korištenjem iste kutije u kojoj je primljena radi zaštite proizvoda. U slučaju da se kutija s kojom je isporučena ne može dobiti, Naručitelj je mora vratiti u zaštitnoj kutiji kako bi proizvod stigao u skladište AleluÁ uz maksimalno moguće jamstvo.
3. U paketu mora biti priložena kopija dostavnice, gdje su također označeni vraćeni proizvodi i razlog povrata.

S ciljem olakšavanja procesa povrata za Klijente i mogućnosti da ga ispravno prati, AleluÁ uspostavlja onaj koji je AleluÁ uspostavio kao jedini postupak povrata. Ako se razlog povrata može pripisati AleluÁ (proizvod je neispravan, nije onaj koji ste naručili itd.), iznos povrata će biti vraćen. Ako je razlog drugi (proizvodi su uredno servirani ali vam nisu po volji), trošak povrata snosi kupac.

 

Za nastavak s a  povratak, potrebno je poduzeti sljedeće korake:
1. Obavijestite u roku od 7 kalendarskih dana od primitka da proizvod želi biti vraćen. Informacije se mogu poslati e-poštom na ventas@alelua.com ili putem obrasca za korisničku podršku. 
2. AleluÁ će obavijestiti kupca o adresi na koju se proizvod mora poslati.

3. Klijent ga mora poslati putem kurirske tvrtke po svom izboru. Povrat mora platiti kupac.

4. Obavijestite AleluÁ o korištenom kuriru, datumu i vremenu povrata.

 

II. KUPAC Povrati novca
Povrat proizvoda rezultirat će povratom jednakim trošku vraćenih proizvoda umanjenom za trošak usluge povrata.

Samo u slučaju da je isporučeni proizvod neispravan ili neispravan, AleluÁ će također nadoknaditi Kupcu odgovarajuće troškove dostave.

Povrati i djelomični otkazi rezultirat će djelomičnim povratom novca.
AleluÁ će upravljati narudžbom za povrat po istom sustavu koji je korišten za plaćanje u roku od 3 dana od potvrde dolaska u skladište vraćene narudžbe. Primjena povrata na račun ili karticu Klijenta ovisit će o kartici i subjektu koji je izdao. Rok prijave je do 7 dana za debitne kartice i do 30 dana za kreditne kartice.

 
JAMSTVO NA KUPLJENE PROIZVODE

AleluÁ djeluje kao distributer proizvođača koji jamče da proizvodi ponuđeni za prodaju na https://www.alelua.com/hr/ rade ispravno i da nemaju nedostatke ili skrivene nedostatke koji bi ih mogli učiniti opasnima ili neprikladnima za normalnu upotrebu.
Ponuđeno ugovorno jamstvo je ono koje obično daje proizvođač. Nakon što kupac primi proizvod, u kutiji će imati upute proizvođača, dovoljne za ispravnu uporabu i instalaciju proizvoda te sve podatke o jamstvu. Niti jedan Klijent ne može zahtijevati šire jamstvo od onog naznačenog u njemu.

AleluÁ neće biti u obvezi preuzeti oštećeni proizvod i Kupac mora otići u servisnu službu proizvođača. U tom smislu, AleluÁ će provoditi radnje usmjerene na pružanje kontakt podataka navedene usluge Klijentima koji to zatraže te će im pružiti dovoljno informacija za iskazivanje relevantnih potraživanja.

Jamstvo će izgubiti svoju valjanost u slučaju kvarova ili propadanja uzrokovanih vanjskim čimbenicima, nezgodama, posebno električnim nesrećama, habanjem, ugradnjom i uporabom koja nije u skladu s uputama proizvođača.

Proizvodi koje je modificirao ili popravio Kupac ili bilo koja druga osoba koja nije ovlaštena od strane Proizvođača isključeni su iz jamstva. Jamstvo se ne odnosi na očite nedostatke i nedostatke u sukladnosti proizvoda, za koje dotični kupac mora podnijeti bilo kakvu reklamaciju u roku od 7 dana od isporuke proizvoda. Jamstvo ne pokriva proizvode oštećene nepravilnom uporabom.

 
INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

AleluÁ ima sva prava na sadržaj, dizajn i izvorni kod ove web stranice i, posebno, uključujući, ali ne ograničavajući se na, fotografije, slike, tekstove, logotipe, dizajne, zaštitne znakove, trgovačke nazive i podatke koji su uključeni na webu. .
Klijenti i korisnici se upozoravaju da su takva prava zaštićena aktualnim španjolskim i međunarodnim zakonodavstvom koje se odnosi na intelektualno i industrijsko vlasništvo.
Isto tako, a ne dovodeći u pitanje gore navedeno, sadržaj ove web stranice također se smatra računalnim programom, te su stoga također primjenjivi svi aktualni propisi Španjolske i Europske zajednice o tom pitanju.
Potpuna ili djelomična reprodukcija ove web stranice, ili bilo kojeg njenog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja AleluÁ, izričito je zabranjena.
Isto tako, kopiranje, umnožavanje, prilagodba, modifikacija, distribucija, komercijalizacija, javna komunikacija i/ili bilo koja druga radnja koja uključuje kršenje važećih španjolskih propisa i/ili međunarodnih propisa o intelektualnom i/ili industrijskom vlasništvu, kao i korištenje sadržaj weba ako nije uz prethodno izričito i pisano dopuštenje AleluÁ.
AleluÁ obavještava da ne daje nikakvu implicitnu licencu ili ovlaštenje na prava intelektualnog i/ili industrijskog vlasništva ili na bilo koje drugo pravo ili vlasništvo vezano, izravno ili neizravno, na sadržaje uključene na webu.

Korištenje sadržaja web domene dopušteno je samo u informativne i uslužne svrhe, pod uvjetom da se navede izvor ili da se na njega upućuje, a za njihovu zlouporabu snosi isključivu odgovornost korisnik.

 
PRISTUP I OSTANITE NA WEB-u. NAŠ SADRŽAJ

Klijenti i Korisnici su u potpunosti odgovorni za svoje ponašanje, prilikom pristupa informacijama na webu, tijekom njihovog pregledavanja, kao i nakon što su im pristupili.

Kao posljedica gore navedenog, Klijenti i Korisnici su isključivo odgovorni pred AleluÁ i trećim stranama za:

1. Posljedice koje mogu proizaći iz korištenja, u nezakonite svrhe ili učinke ili suprotno ovom dokumentu, bilo kojeg sadržaja na web stranici, bez obzira na to je li proizveden od strane AleluÁ, službeno objavljen ili ne pod svojim imenom;
2. Kao i posljedice koje mogu proizaći iz korištenja suprotne sadržaju ovog dokumenta i štetne za interese ili prava trećih osoba, ili koje na bilo koji način mogu oštetiti, onemogućiti ili pogoršati web ili njegove usluge ili spriječiti normalno uživanje drugih korisnika.
AleluÁ zadržava pravo ažuriranja sadržaja kada smatra da je prikladnim, kao i eliminirati, ograničiti ili spriječiti pristup njima, privremeno ili trajno, kao i uskratiti pristup webu Klijentima i Korisnicima koji zloupotrebljavaju sadržaj i/ ili prekršiti bilo koji od uvjeta koji se pojavljuju u ovom dokumentu.

AleluÁ obavještava da ne jamči:
1. Da pristup webu i/ili povezanom webu bude nesmetan ili bez grešaka.
2. Da sadržaj ili softver kojem Klijenti i Korisnici pristupaju putem weba ili povezanog weba ne sadrži nikakve pogreške, računalne viruse ili druge elemente u sadržaju koji bi mogli uzrokovati promjene u njihovom sustavu ili u elektroničkim dokumentima i datotekama pohranjenim na vašem računalni sustav ili uzrokovati drugu štetu.
3. Korištenje informacija ili sadržaja ovog web-mjesta ili povezanih web-mjesta koje bi Klijenti i Korisnici mogli koristiti u svoje osobne svrhe.
Informacije sadržane na ovoj web stranici Klijenti i Korisnici moraju smatrati informativnim i usmjeravajućim, kako u odnosu na njihovu svrhu, tako i u pogledu njezinih učinaka, zbog čega:
AleluÁ ne jamči za točnost informacija sadržanih na ovoj web stranici i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za moguću štetu ili neugodnosti za korisnike koje mogu proizaći iz bilo koje netočnosti prisutne na web stranici.

 
NAŠA ODGOVORNOST

AleluÁ ne preuzima nikakvu odgovornost izvedenu, kao primjer, ali ne i ograničenja:
1. Korištenje materijala na ovom web-mjestu ili povezanim web-mjestima koje Klijenti ili Korisnici mogu koristiti, bilo da je zabranjeno ili dopušteno, kršeći prava intelektualnog i/ili industrijskog vlasništva sadržaja web-mjesta ili trećih strana.
2. O mogućim štetama i gubicima Klijentima ili Korisnicima uzrokovanim normalnim ili neuobičajenim radom alata za pretraživanje, organizacije ili lokacije sadržaja i/ili pristupa Internetu i, općenito, pogrešaka ili problemi koji nastaju u razvoju ili instrumentaciji tehničkih elemenata koje Web ili program pruža Korisniku.
3. O sadržaju onih stranica kojima Klijenti ili Korisnici mogu pristupiti s poveznica uključenih na web, bez obzira jesu li ovlaštene ili ne.
4. O djelima ili propustima trećih osoba, bez obzira na to mogu li te treće strane biti povezane s AleluÁ ugovornim sredstvima.
5. Pristup maloljetnika sadržajima koji se nalaze na webu, odgovornost je njihovih roditelja ili skrbnika da vrše odgovarajuću kontrolu nad aktivnostima djece ili maloljetnika o kojima skrbe ili da instaliraju bilo koji od alata za kontrolu korištenja interneta kako bi se izbjegao (i) pristup materijalima ili sadržajima koji nisu prikladni za maloljetnike, kao i (ii) slanje osobnih podataka bez prethodnog odobrenja njihovih roditelja ili skrbnika.
6. O komunikacijama ili dijalozima tijekom rasprava, foruma, chatova i virtualnih zajednica koje su organizirane putem ili oko weba i/ili povezanih web stranica, niti će stoga biti odgovoran za bilo kakvu moguću štetu i predrasude koje pretrpi pojedinačni i/ili kolektivni Klijenti ili Korisnici kao rezultat navedenih komunikacija i/ili dijaloga.

AleluÁ ni u kojem slučaju neće biti odgovoran kada:
1. Pogreške ili kašnjenja u pristupu Internet stranici od strane Klijenta prilikom unošenja svojih podataka u obrazac za narudžbu, sporost ili nemogućnost primanja potvrde narudžbe od strane primatelja ili bilo koja anomalija koja može nastati kada su ti incidenti uzrokovani problemima u internetskoj mreži , uzroci slučajnog događaja ili više sile i bilo koji drugi nepredvidivi slučaj izvan dobre vjere AleluÁ.
2. Greške ili incidenti koji se mogu dogoditi u komunikaciji, brisanju ili nepotpunom prijenosu, tako da nije zajamčeno da usluge web stranice stalno rade.
3. Pogreške ili štete nastale na web stranici zbog neučinkovitog korištenja usluge i u lošoj namjeri od strane Klijenta.
4. Neoperativnost ili problemi na e-mail adresi koju je Klijent naveo za slanje potvrde narudžbe.
5. U svakom slučaju, AleluÁ se obvezuje riješiti sve probleme koji se mogu pojaviti i ponuditi svu potrebnu podršku Klijentu kako bi se došlo do brzog i zadovoljavajućeg rješenja incidenta.
6. Isto tako, AleluÁ ima pravo provoditi, u određenim vremenskim intervalima, promotivne kampanje za promicanje registracije novih članova u svojoj službi. AleluÁ zadržava pravo izmijeniti uvjete primjene promocija, proširiti ih propisno priopćujući to ili nastaviti s isključivanjem bilo kojeg od sudionika promocije u slučaju otkrivanja bilo kakve anomalije, zlouporabe ili neetičkog ponašanja u sudjelovanju se.

 
POLITIKA PRIVATNOSTI

Kupci i Korisnici su suglasni pregledavati web stranicu i koristiti sadržaj u dobroj namjeri.
U skladu s odredbama Organskog zakona 15/1999, o zaštiti osobnih podataka, obavještavamo vas da ispunjavanje bilo kojeg postojećeg obrasca na web stranici https://www.alelua.com/hr/ ili slanje e-pošte u bilo koji od naših poštanskih sandučića podrazumijeva prihvaćanje ove politike privatnosti, kao i ovlaštenje AleluÁ-u da obrađuje osobne podatke koje nam date, a koji će biti ugrađeni u datoteku, u vlasništvu T-Lovendo, registriranu u Općem registru Španjolske agencije za zaštitu podataka .
Podaci o Klijentima koristit će se za slanje e-pošte o prodaji od strane AleluÁ i za dostavu kupnji.
Samim posjećivanjem weba, Korisnici ne daju nikakve osobne podatke niti su ih dužni dati.
AleluÁ se obvezuje čuvati maksimalnu rezervu i povjerljivost dostavljenih informacija i koristiti ih samo u naznačene svrhe.
AleluÁ pretpostavlja da je podatke unio njegov vlasnik ili od njega ovlaštena osoba, te da su točni i točni.
Na Klijentima je da ažuriraju svoje podatke. Klijent će u svakom trenutku imati pravo pristupa, ispravka, otkazivanja i protivljenja svim svojim osobnim podacima uključenim u različite registracijske obrasce. Za izmjenu ili ažuriranje svojih osobnih podataka, Klijent mora pristupiti https://www.alelua.com/hr/, u odjeljku "Moj račun". Da biste otkazali svoj račun, napišite e-mail sa svog računa na e-mail ventas@alelua.com s naslovom "Otkaži račun".
Stoga je Klijent odgovoran za istinitost podataka, a AleluÁ neće biti odgovoran za netočnost osobnih podataka Klijenta. U skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, AleluÁ je usvojio razine sigurnosti primjerene podacima koje pružaju Klijenti i, osim toga, instalirao je sva sredstva i mjere kojima raspolaže kako bi spriječio gubitak, zlouporabu, izmjenu, neovlašteni pristup i ekstrakciju podataka. isto.

 
NIŠTAVNOST

U slučaju da se bilo koja klauzula ovih Uvjeta korištenja proglasi ništavnom, ostale klauzule će ostati na snazi i tumačit će se uzimajući u obzir volju stranaka i samu svrhu ovih Uvjeta korištenja.
AleluÁ ne smije koristiti nijedno od prava i ovlasti dodijeljenih u ovom dokumentu, što ni u kojem slučaju neće podrazumijevati odricanje od istog osim ako AleluÁ izričito ne priznaje ili propisuje radnju koja odgovara u svakom slučaju.

 
IZMJENA UVJETA KORIŠTENJA

AleluÁ zadržava pravo izmjene, u bilo kojem trenutku, prezentacije i konfiguracije web stranice, kao i ovih Općih uvjeta. Iz tog razloga, AleluÁ preporuča Klijentu da ih pažljivo pročita svaki put kada pristupi web stranici. Klijenti i Korisnici uvijek će imati ove Uvjete korištenja na vidljivom mjestu, slobodno dostupnim za onoliko upita koliko žele. U svakom slučaju, prihvaćanje Uvjeta korištenja bit će prethodni i bitan korak za stjecanje bilo kojeg proizvoda dostupnog putem web stranice.

 
VAŽEĆE PRAVO I ARBITRAŽA

Ovi Uvjeti korištenja regulirani su važećim španjolskim zakonodavstvom o tom pitanju. Za rješavanje bilo kakvog prijepora ili sukoba koji proizlazi iz ovih Uvjeta korištenja, strane se podvrgavaju nadležnosti sudova grada Seville, osim ako zakon ne nameće drugu nadležnost.

 

 

Ažurirano 12.4.2014