Oikeudellinen huomautus

1. TUNNISTETIEDOTTietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetun lain 34/2002 10 pykälässä säädetyn tiedonantovelvollisuuden mukaisesti seuraavat tiedot ovat seuraavat: Verkkotunnuksen omistava yritys on ALELUA.COM, oikeudellinen vastuuhenkilö Alexis G. Castro, NIF-numero X-4287976-V, osoite on Poeta Ricard Sanmartí, 4-2, Benimaclet, Valencia.Verkkosivuston yhteyshenkilön sähköpostiosoite: ventas@alelua.com

2. KÄYTTÄJÄT:Tämän ALELUA.COM-portaalin käyttö ja/tai käyttömäärittelee, että KÄYTTÄJÄ hyväksyy pääsystä ja/tai käytöstä alkaen tässä esitetyt yleiset käyttöehdot. Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan riippumatta yleisistä sopimusehdoista, jotka ovat tarvittaessa pakollisia.

3. PORTAALIN KÄYTTÖ: ALELUA.COMtarjoaa pääsyn lukuisiin ALELUA.COM:n omistamiin tietoihin, palveluihin, ohjelmiin tai tietoihin (jäljempänä 'sisältö') Internetissäsen lisenssinantajat, joihin KÄYTTÄJÄLLÄ voi olla pääsy. KÄYTTÄJÄ ottaa vastuun portaalin käytöstä. Tämä vastuu ulottuu myös rekisteröitymiseen, joka saattaa olla tarpeen tiettyjen palvelujen tai sisällön käyttämiseksi.

KÄYTTÄJÄ on tässä rekisteröinnissä vastuussa totuudenmukaisten ja laillisten tietojen antamisesta. Rekisteröinnin seurauksena KÄYTTÄJÄ voi saada salasanan, josta hän on vastuussa ja sitoutuu käyttämään sitä huolellisesti ja luottamuksellisesti. KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään tarkoituksenmukaisesti sisältöä ja palveluja (kuten chat-palveluja, keskustelufoorumeita tai uutisryhmiä), joita ALELUA.COMportaalinsa kautta tarjoamiaan palveluita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että niitä ei käytetä (i) laittomaan tai lainvastaiseen tai hyvän tavan ja yleisen järjestyksen vastaiseen toimintaan; (ii) rasistisen, muukalaisvihamielisen, pornografisen tai laittoman sisällön tai propagandan levittämiseen, terrorismin tukemiseen tai ihmisoikeuksien vastaiseen toimintaan; (iii) ALELUA:n fyysisten ja loogisten järjestelmien vahingoittamiseen.COM:n, sen toimittajien tai kolmansien osapuolien käyttöön tai levittää tietokoneviruksia tai muita fyysisiä tai loogisia järjestelmiä, jotka voivat aiheuttaa edellä mainittuja vahinkoja; (iv) yrittää päästä käsiksi muiden käyttäjien sähköpostitileihin ja tarvittaessa käyttää niitä sekä muuttaa tai manipuloida niiden viestejä. ALELUA.COMpidättää oikeuden poistaa kaikki kommentit ja kirjoitukset, jotka loukkaavat ihmisarvoa, ovat syrjiviä, muukalaisvihamielisiä, rasistisia, pornografisia, nuorisoa tai lapsuutta, yleistä järjestystä tai turvallisuutta uhkaavia tai jotka eivät sen mielestä ole sopivia julkaistaviksi. Joka tapauksessa ALELUA.COMei ole vastuussa käyttäjien foorumeilla, chateissa tai muissa osallistumisvälineissä esittämistä mielipiteistä.

4. TIETOSUOJA:ALELUA.COMnoudattaa 13. joulukuuta 1999 annetun henkilötietojen suojaa koskevan orgaanisen lain 15/1999, 21. joulukuuta annetun kuninkaallisen asetuksen 1720/2007, jolla hyväksytään orgaanisen lain ja muiden voimassa olevien säännösten kehittämistä koskeva asetus, ohjeita ja varmistaa käyttäjän henkilötietojen asianmukaisen käytön ja käsittelyn. Tätä varten yhdessä kunkin henkilötietojen keräämisen muodon kanssa, palveluissa, joita käyttäjä voi pyytää yrityksen nimi luoja verkkosivuilla, ilmoittaa käyttäjälle olemassaolosta ja hyväksynnästä erityiset ehdot tietojensa käsittelystä kussakin tapauksessa, ilmoittaen vastuun tiedosto luotu, osoite vastuuhenkilö, mahdollisuus käyttää oikeuksiaan saada pääsy, oikaisu, peruuttaminen tai vastustaminen, käsittelyn tarkoitus ja tietojen toimittaminen kolmansille osapuolille tarvittaessa. Samoin Nombre de la empresa creadora del sitio web ilmoittaa noudattavansa 11. heinäkuuta 2002 annettua lakia 34/2002 tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä ja pyytää aina suostumustasi sähköpostisi käsittelyyn kaupallisiin tarkoituksiin.

5. HENKINEN JA TEOLLINEN OMAISUUS: ALELUA.COMomistaa itse tai luovutuksensaajana kaikki verkkosivuston sekä sen sisältämien elementtien (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kuviin, ääniin, ääniin, videoihin, ohjelmistoihin tai teksteihin; tavaramerkkeihin tai logoihin, väriyhdistelmiin, rakenteeseen ja muotoiluun, käytettyjen materiaalien valintaan, sen toiminnassa, käyttöön ja käyttöön tarvittaviin tietokoneohjelmiin jne.) immateriaalioikeudet ja teollis- ja tekijänoikeudet, jotka ovat verkkosivuston luoneen yrityksen tai sen lisenssinantajien omistuksessa. Kaikki oikeudet pidätetään. Teollis- ja tekijänoikeuslain 8 pykälän ja 32.1 pykälän toisen momentin säännösten mukaisesti tämän verkkosivuston koko sisällön tai sen osan kopiointi, levittäminen ja julkinen esittäminen, mukaan lukien saataville asettaminen, kaupallisiin tarkoituksiin missä tahansa välineessä ja millä tahansa teknisellä keinolla on nimenomaisesti kielletty ilman Nombre de la empresa creadora del sitio web -yhtiön lupaa. KÄYTTÄJÄ sitoutuu kunnioittamaan immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia, jotka omistaa verkkosivuston luoneen yrityksen nimi. Voit tarkastella portaalin elementtejä ja jopa tulostaa, kopioida ja tallentaa ne tietokoneen tai muun laitteiston kiintolevylle edellyttäen, että se on yksinomaan ja yksinomaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. KÄYTTÄJÄN on pidättäydyttävä poistamasta, muuttamasta, kiertämästä tai manipuloimasta mitään suojauslaitteita tai turvajärjestelmiä, jotka on asennettu verkkosivuston luoneen yrityksen nimi sivuille.

6. TAKUIDEN JA VASTUUN POISSULKEMINEN:ALELUA.COMei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua muun muassa seuraavista syistä: sisällössä olevat virheet tai puutteet, portaalin saatavuuden puute tai sisällössä olevien virusten tai haitallisten tai vahingollisten ohjelmien siirtäminen huolimatta siitä, että olemme toteuttaneet kaikki tarvittavat tekniset toimenpiteet niiden estämiseksi.

7. MUUTOKSET:ALELUA.COMpidättää oikeuden tehdä portaaliinsa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia ilman ennakkoilmoitusta, ja se voi muuttaa, poistaa tai lisätä sen kautta tarjottavia sisältöjä ja palveluja sekä tapaa, jolla ne esitetään tai sijoitetaan portaaliinsa.

8. LINKIT:Jos verkkotunnus sisältää linkkejä tai hyperlinkkejä muille Internet-sivustoille, ALELUA.COMei valvo näitä sivustoja ja sisältöä. Missään tapauksessa mikään yrityksen nimi vastuun luoja sivuston sisällön sivuston luoja olettaa mitään linkkiä kuuluu ulkoisen sivuston, eikä takaa teknistä saatavuutta, laatua, luotettavuutta, tarkkuutta, kattavuutta, tarkkuutta, pätevyyttä ja perustuslainmukaisuutta tahansa materiaalin tai tietojen sisältämät hyperlinkit tai muita Internet-sivustoja. Näiden ulkoisten yhteyksien sisällyttäminen ei myöskään merkitse minkäänlaista assosiaatiota, sulautumista tai osallistumista kyseisten yhteisöjen kanssa.

9. POISSULKEMISOIKEUS:ALELUA.COMpidättää oikeuden kieltää tai peruuttaa portaalin ja/tai tarjottujen palvelujen käyttöoikeuden ilman ennakkoilmoitusta omasta tai kolmannen osapuolen pyynnöstä käyttäjiltä, jotka eivät noudata näitä yleisiä käyttöehtoja.

10.YLEISTÄ:ALELUA.COMjatkaa näiden ehtojen rikkomista sekä portaalinsa epäasianmukaista käyttöä käyttäen kaikkia siviili- ja rikosoikeudellisia toimia, joita laki voi sille antaa.

11.NÄIDEN EHTOJEN JA KESTON MUUTTAMINEN:ALELUA.COMvoi milloin tahansa muuttaa tässä määriteltyjä ehtoja, jotka on julkaistu asianmukaisesti tässä esitetyssä muodossa. Edellä mainittujen ehtojen voimassaolo riippuu niiden altistumisesta, ja ne ovat voimassa, kunnes ne julkaistaan asianmukaisesti. että niitä muutetaan muilla ehdoilla

12. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA:ALELUA.COM:n välinen suhdeja KÄYTTÄJÄN välillä sovelletaan voimassa olevaa Espanjan lainsäädäntöä, ja mahdolliset riidat ratkaistaan Valencian kaupungin tuomioistuimissa.

YLEISET MYYNTIEHDOT


TARKOITUS JA YLEISET PERIAATTEET

Nämä yleiset käyttöehdot, myyntiehdot ja tietosuojakäytäntö sääntelevät verkkosivuston https://www.alelua.com/fi/ (jäljempänä "verkkosivusto") käyttöä, jonka AleluÁ NIF X4287976Vja osoite C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) on omistaja.

AleluÁ tarjoaa verkkosivuillaan https://www.alelua.com/fi/ tietoa tuotteistaan ja mahdollisuuden ostaa niitä. Verkkosivuston sisällön ja tarkoituksen vuoksi henkilöillä, jotka haluavat hyödyntää sen palveluja, on oltava "asiakkaan" asema, joka saavutetaan täyttämällä rekisteröintilomake ja noudattamalla ohjeita, jotka AleluÁ ilmoittaa myöhemmin sähköpostitse. Asiakkaan ehto edellyttää käyttöehtojen noudattamista siinä versiossa, joka on julkaistu verkkosivuston käyttöhetkellä.

Verkkosivustolla on joka tapauksessa sivuja, joihin luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka eivät rekisteröidy tai aloita tuoteostoa (jäljempänä "käyttäjät"), pääsevät käsiksi. Tässä mielessä Käyttäjät, jotka käyttävät verkkosivuston näitä osia, sitoutuvat noudattamaan näissä yleisissä ehdoissa esitettyjä ehtoja, sikäli kuin niitä voidaan soveltaa heihin.
AleluÁ haluaa ilmoittaa Asiakkailleen ja Käyttäjilleen, että se on suunnattu yksinomaan yli 16-vuotiaalle yleisölle ja että alue, jolla se hyväksyy ja jakaa tilauksia, on koko maan alue (jäljempänä "alue"). AleluÁ toimittaa tilaukset ulkomaille sovittujen hintojen mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT: Jos sinulla on epäilyksiä, kysymyksiä tai ehdotuksia, voit lähettää meille kommenttisi sähköpostitse osoitteeseen: ventas@alelua.com


TUOTETIEDOT

Verkkosivustolla esitettyjen tuotteiden kuvaukset perustuvat tavarantoimittajien antamiin tietoihin. Kustakin tuotteesta annetut tiedot sekä niihin liittyvät valokuvat tai videot ja AleluÁ:n verkkosivustolla olevat kauppanimet, tavaramerkit tai kaikenlaiset tunnusmerkit on kuitenkin esitetty osoitteessa https://www.alelua.com/fi/ ohjeellisina.


HINNAT

Kaikki verkkosivuilla ilmoitetut tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron ja mahdolliset muut verot. Nämä hinnat eivät kuitenkaan sisällä tuotteiden toimituskuluja, jotka eritellään erikseen ja jotka asiakkaan on hyväksyttävä.


SAATAVUUS

AleluÁ ilmoittaa asiakkaalle, että saatavilla olevien yksikköjen määrä pidetään ajan tasalla varastovarastojen ja saatavuuden mukaan toimittajiemme toimesta. AleluÁ ei missään tapauksessa tarkoituksellisesti tarjoa myyntiin enemmän yksiköitä kuin on saatavilla tai kuin toimittaja on varannut.
AleluÁ tekee kaikkensa tyydyttääkseen kaikkien asiakkaidensa tuotteiden kysynnän. Toisinaan ja syistä, joita AleluÁn on vaikea valvoa, kuten inhimillisistä erehdyksistä tai tietokonejärjestelmiin liittyvistä häiriöistä johtuen on kuitenkin mahdollista, että toimittajan lopulta toimittama määrä poikkeaa AleluÁn asiakkaan tilausten täyttämiseksi tekemästä tilauksesta.
Jos tuotetta ei ole saatavilla tilauksen tekemisen jälkeen, asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse tilauksen peruuttamisesta kokonaan tai osittain. Tilauksen osittainen peruuttaminen saatavuuden puuttumisen vuoksi ei oikeuta asiakasta peruuttamaan koko tilausta. Jos asiakas haluaa peruutuksen seurauksena palauttaa toimitetun tuotteen, hänen on noudatettava palautusosiossa annettuja määräyksiä.


MAKSU

Asiakas sitoutuu maksamaan tilauksen tekemisen yhteydessä. Kunkin tarjotun tuotteen verkkosivustolla ilmoitettuun alkuperäiseen hintaan lisätään asianmukaiset toimituskulut. Nämä hinnat ilmoitetaan asiakkaalle joka tapauksessa ennen oston virallistamista.
Ostotilausta vastaava ostotodistus on saatavilla ja nähtävissä osoitteessa https://www.alelua.com/fi/ kohdassa "Oma tili", "Tilaukset".
Asiakkaan on maksettava tilausta vastaava summa luotto- tai pankkikortilla (Visa, Mastercard, Visa Electron ja/tai muut vastaavat kortit), pankkisiirrolla tai pankkitalletuksella. Luottokortilla maksaminen tapahtuu Paypalin kautta, jossa on sen turvaprotokollat, eikä AleluÁ koskaan pääse käsiksi pankki- tai korttitietoihisi.

Asiakkaan on ilmoitettava AleluÁlle sähköpostitse tai puhelimitse mahdollisimman pian kaikista aiheettomista tai vilpillisistä veloituksista ostoksiin käytetyltä kortilta, jotta AleluÁ voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.


TURVALLISUUS

AleluÁ:lla on alan korkeimmat kaupallisesti saatavilla olevat turvatoimet. Lisäksi maksuprosessi toimii Paypalin kanssa suojatulla palvelimella SSL (Secure Socket Layer) -protokollan avulla. Suojattu palvelin muodostaa yhteyden, jotta tiedot siirretään salattuna 128-bittisillä algoritmeilla, jotka varmistavat, että ne ovat ymmärrettävissä vain asiakkaan tietokoneella ja verkkosivuston tietokoneella. Näin SSL-protokollan käyttö takaa:
1. Asiakas välittää tietonsa Paypalin palvelinkeskukseen eikä millekään muulle osapuolelle, joka yrittää esiintyä Paypalina.
2. Asiakkaan ja Paypal-palvelinkeskuksen välillä tiedot siirretään salatussa muodossa, mikä estää kolmansia osapuolia lukemasta tai manipuloimasta niitä.TILAUSTEN KÄSITTELY

Kun tilaus on virallistettu, eli kun käyttöehdot on hyväksytty ja ostoprosessi vahvistettu, AleluÁ lähettää aina sähköpostiviestin ASIAKKAALLE, jossa vahvistetaan tehdyn oston yksityiskohdat. Tarkista roskapostikansiosi, jos et saa sitä sähköpostiohjelmasi saapuneeseen postilaatikkoon.


TILAUSTEN PERUUTTAMINEN

AleluÁ hyväksyy tilauksen peruutukset, kun niitä pyydetään ennen tilauksen lähettämistä. Peruuttamista varten sinun on pyydettävä sitä asiakaspalvelulomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ventas@alelua.com .


TOIMITUSAJAT, TOIMITUSPAIKKA JA TAPPIOT

I. Tuotteen toimitus
AleluÁ sitoutuu toimittamaan tuotteen moitteettomassa kunnossa asiakkaan tilauslomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen, jonka on joka tapauksessa oltava alueella. Toimituksen optimoimiseksi olisimme kiitollisia, jos asiakas voisi ilmoittaa osoitteen, johon tilaus voidaan toimittaa normaalina työaikana.
AleluÁ ei ole vastuussa toimitusvirheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan tilauslomakkeessa ilmoittama toimitusosoite ei vastaa todellisuutta tai se on jätetty ilmoittamatta.


II. Toimitusaika
Toimitukset suorittaa kuriiripalveluyritys. Tilauksesi toimitetaan enintään 10 työpäivän kuluessa siitä, kun olemme vahvistaneet tilauksen. Vaikka AleluÁn tavanomainen toimitusaika on 2-6 päivää tilauksen valmistumisesta.

Nämä määräajat ovat keskiarvoja, joten ne ovat arvioita. Ne voivat siis vaihdella logistisista syistä tai ylivoimaisesta esteestä johtuen. Jos toimitus viivästyy, AleluÁ ilmoittaa siitä asiakkailleen heti, kun se saa siitä tiedon.

Kukin toimitus katsotaan tehdyksi siitä hetkestä alkaen, kun kuljetusyritys asettaa tuotteen asiakkaan käyttöön, mikä ilmenee kuljetusyrityksen käyttämästä valvontajärjestelmästä.

Jos tilausten toimitus viivästyy AleluÁ:sta johtuen, Asiakas voi peruuttaa tilauksensa kohdassa "11" kuvatun menettelyn mukaisesti. Paluu". Toimituksen viivästymisenä ei pidetä tapauksia, joissa kuljetusyritys on antanut tilauksen asiakkaan käyttöön sovitun määräajan kuluessa eikä sitä ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvista syistä.

Turvallisuussyistä AleluÁ ei lähetä tilauksia postilokeroihin tai sotilastukikohtiin, eikä se hyväksy tilauksia, joiden vastaanottajaa ja osoitetta ei voida tunnistaa.


III. Toimitustiedot, puuttuvat toimitukset ja kadonneet tiedot

Jos asiakas on poissa toimitushetkellä, kuljetusliike jättää kuitin, jossa kerrotaan, miten uuden toimituksen järjestämiseksi on meneteltävä. AleluÁ tekee kuriiripalvelun osana sopimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että toimitus tapahtuu.

Jos toimitusta ei ole järjestetty 7 arkipäivän kuluessa tilauksen lähettämisestä, asiakkaan on otettava yhteyttä AleluÁ:an. Jos asiakas ei tee näin, tilaus palautetaan varastoon 10 työpäivän kuluttua tilauksen lähettämisestä, ja asiakas vastaa kuljetuskustannuksista ja tavaroiden palauttamisesta alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista käsittelykuluista.

Jos toimituksen epäonnistumisen syynä on paketin katoaminen, rahdinkuljettajamme aloittaa asian tutkimisen. Näissä tapauksissa liikenteenharjoittajiemme vastausaika on yleensä yhdestä kolmeen viikkoa.


IV. Toimitushuolellisuus

Asiakkaan on tarkistettava pakkauksen hyvä kunto kuljetusliikkeeltä, joka AleluÁn puolesta toimittaa pyydetyn tuotteen, ja ilmoitettava lähetysluettelossa kaikki pakkauksessa mahdollisesti havaitut poikkeavuudet. Jos asiakas havaitsee tuotteen tarkastamisen jälkeen, että tuote on kolhiintunut, rikkoutunut, avattu tai lähetyksen aiheuttama vahinko, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä AleluÁlle sähköpostitse mahdollisimman pian, mieluiten 24 tunnin kuluessa ja enintään 7 kalenteripäivän kuluessa toimituksesta.


RETURN

I. Palautusmenettely
Kaikki AleluÁlta ostetut tuotteet voidaan palauttaa ja hyvittää edellyttäen, että asiakas ilmoittaa AleluÁlle aikomuksestaan palauttaa ostamansa tuote(t) enintään 7 kalenteripäivän kuluessa toimituspäivästä ja että muut tässä osiossa esitetyt ehdot täyttyvät.

AleluÁ hyväksyy vain palautukset, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
1. Tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se on toimitettu, ja siinä on säilytettävä alkuperäiset pakkaukset ja merkinnät.
2. Lähetys on tehtävä samassa laatikossa, jossa se on vastaanotettu, jotta tuote on suojattu. Jos tuotetta ei voida lähettää samassa laatikossa, jossa se on toimitettu, asiakkaan on palautettava se suojapakkauksessa, jotta tuote saapuu AleluÁn varastoon mahdollisimman hyvissä takuissa.
3. Paketin sisällä on oltava kopio lähetysluettelosta, jossa mainitaan palautetut tavarat ja palautuksen syy.

Helpottaakseen palautusprosessia asiakkaille ja voidakseen seurata sitä oikein, AleluÁ ottaa käyttöön ainoan AleluÁn vahvistaman palautusmenettelyn. Jos palautuksen syy johtuu AleluÁsta (tuote on viallinen, se ei ole tilaamasi jne.), palautuksen määrä palautetaan. Jos syy on muu (tuotteet on toimitettu oikein, mutta ne eivät ole mieleisesi), asiakas vastaa palautuskustannuksista.Jotta voidaan edetä paluuta varten on noudatettava seuraavia ohjeita:
1. Ilmoita meille 7 kalenteripäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta, että tuote halutaan palauttaa. Tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ventas@alelua.com tai asiakaspalvelulomakkeella.
2. AleluÁ ilmoittaa asiakkaalle osoitteen, johon tuote on lähetettävä.

3. Asiakkaan on lähetettävä se valitsemallaan kuriiripalvelulla. Asiakkaan on maksettava palautus.

4. Ilmoita AleluÁ:lle käytetty kuriiri, palautuspäivä ja -aika.II. Palautukset ASIAKKAALLE
Tuotteiden palauttaminen johtaa palautukseen, joka vastaa palautettujen tuotteiden hintaa vähennettynä palautuspalvelun kustannuksilla.

Vain siinä tapauksessa, että toimitettu tuote on viallinen tai virheellinen, AleluÁ korvaa asiakkaalle myös vastaavat toimituskulut.

Palautukset ja osittaiset peruutukset johtavat osittaisiin palautuksiin.
AleluÁ käsittelee palautustilauksen samassa järjestelmässä, jota käytetään maksamiseen, 3 päivän kuluessa siitä, kun palautetun tilauksen saapuminen varastoon on vahvistettu. Palautuksen soveltaminen asiakkaan tilille tai kortille riippuu kortista ja kortin myöntäneestä laitoksesta. Maksukorttien hakuaika on enintään 7 päivää ja luottokorttien enintään 30 päivää.


OSTETTUJEN TUOTTEIDEN TAKUU

AleluÁ toimii sellaisten valmistajien jakelijana, jotka takaavat, että https://www.alelua.com/fi/ -sivustolla myytävät tuotteet toimivat oikein eikä niissä ole vikoja tai piilovikoja, jotka voisivat tehdä niistä vaarallisia tai normaaliin käyttöön sopimattomia.
Tarjottu sopimustakuu on yleensä valmistajan myöntämä takuu. Kun asiakas on vastaanottanut tuotteen, hänellä on sen laatikossa valmistajan toimittamat ohjeet, jotka riittävät tuotteen oikeaan käyttöön ja asennukseen, sekä kaikki takuuta koskevat tiedot. Asiakas ei voi vaatia siinä ilmoitettua pidempää takuuta.

AleluÁ ei ole velvollinen noutamaan viallista tuotetta, ja asiakkaan on otettava yhteyttä valmistajan huoltopalveluun. Tältä osin AleluÁ ryhtyy toimenpiteisiin antaakseen asiakkailleen, jotka sitä pyytävät, tämän palvelun yhteystiedot ja antaakseen heille riittävät tiedot asianmukaisten vaatimusten esittämistä varten.

Takuu raukeaa, jos vika tai vahinko johtuu ulkoisista tekijöistä, onnettomuuksista, erityisesti sähkötapaturmista, kulumisesta, asennuksesta ja käytöstä, joka ei ole valmistajan ohjeiden mukaista.

Takuu ei koske tuotteita, joita asiakas tai muu henkilö, joka ei ole valmistajan valtuuttama, on muuttanut tai korjannut. Takuu ei koske tuotteen ilmeisiä vikoja ja vaatimustenmukaisuusvirheitä, joiden osalta asianomaisen asiakkaan on esitettävä mahdolliset reklamaatiot 7 päivän kuluessa tuotteiden toimittamisesta. Takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vahingoittuneet vääränlaisen käytön seurauksena.


HENKINEN JA TEOLLINEN OMAISUUS

AleluÁ:lla on kaikki oikeudet tämän verkkosivuston sisältöön, ulkoasuun ja lähdekoodiin ja erityisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, valokuviin, kuviin, teksteihin, logoihin, malleihin, tavaramerkkeihin, kauppanimiin ja verkkosivustolla oleviin tietoihin.
Asiakkaita ja käyttäjiä kehotetaan ottamaan huomioon, että näitä oikeuksia suojaa voimassa oleva Espanjan ja kansainvälinen immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia koskeva lainsäädäntö.
Samoin ja rajoittamatta edellä esitetyn soveltamista tämän verkkosivuston sisältö katsotaan tietokoneohjelmaksi, ja näin ollen siihen sovelletaan myös kaikkea Espanjan ja Euroopan yhteisön voimassa olevaa asiaa koskevaa lainsäädäntöä.
Tämän verkkosivuston tai sen sisällön täydellinen tai osittainen jäljentäminen on nimenomaisesti kielletty ilman AleluÁ:n nimenomaista kirjallista lupaa.
Samoin kopiointi, jäljentäminen, mukauttaminen, muuttaminen, jakelu, kaupallistaminen, julkinen levittäminen ja/tai kaikki muut toimet, joihin liittyy immateriaalioikeuksia ja/tai teollisoikeuksia koskevien voimassa olevien espanjalaisten ja/tai kansainvälisten säännösten rikkominen, sekä verkkosivuston sisällön käyttäminen on ehdottomasti kielletty ilman AleluÁn etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.
AleluÁ ilmoittaa, että se ei myönnä minkäänlaista implisiittistä lisenssiä tai lupaa immateriaalioikeuksiin ja/tai teollisoikeuksiin tai mihinkään muuhun oikeuteen tai omaisuuteen, joka liittyy suoraan tai epäsuorasti verkkosivuston sisältöön.

Verkkotunnuksen sisällön käyttö on sallittua ainoastaan tiedotus- ja palvelutarkoituksiin edellyttäen, että lähde mainitaan tai siihen viitataan, ja käyttäjä on yksin vastuussa sen väärinkäytöstä.


PÄÄSTÄ VERKKOON JA PYSYÄ SIELLÄ. SISÄLTÖMME

Asiakkaat ja Käyttäjät ovat täysin vastuussa käyttäytymisestään käyttäessään verkkosivuston tietoja, selatessaan verkkosivustoa sekä sen jälkeen, kun he ovat käyttäneet sitä.

Edellä esitetyn seurauksena Asiakkaat ja Käyttäjät ovat yksin vastuussa AleluÁlle ja kolmansille osapuolille seuraavista:

1. Seuraukset, jotka voivat aiheutua siitä, että verkkosivuston sisältöä käytetään laittomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin tai tämän asiakirjan vastaisesti, riippumatta siitä, onko se AleluÁn tuottamaa vai ei, riippumatta siitä, onko se julkaistu virallisesti AleluÁn nimellä vai ei;
2. Sekä seuraukset, jotka voivat aiheutua tämän asiakirjan sisällön vastaisesta ja kolmansien osapuolten etuja tai oikeuksia vahingoittavasta käytöstä, tai joka voi jollakin tavalla vahingoittaa, tehdä käyttökelvottomaksi tai huonontaa verkkosivustoa tai sen palveluja tai estää muita käyttäjiä käyttämästä niitä normaalisti.
AleluÁ pidättää oikeuden päivittää sisältöä aina kun se katsoo sen tarpeelliseksi, poistaa sitä, rajoittaa sitä tai estää sen käytön tilapäisesti tai pysyvästi sekä kieltää pääsyn verkkosivustolle niiltä asiakkailta ja käyttäjiltä, jotka käyttävät sisältöä väärin ja/tai eivät noudata mitään tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja.

AleluÁ ilmoittaa, että se ei takaa:
1. Että verkkosivuston ja/tai linkitettyjen verkkosivustojen käyttö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä.
2. Että sisältö tai ohjelmisto, johon Asiakkaat ja Käyttäjät pääsevät verkkosivuston tai linkitettyjen verkkosivustojen kautta, ei sisällä virheitä, tietokoneviruksia tai muita sisältöön sisältyviä elementtejä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia heidän järjestelmäänsä tai heidän tietokonejärjestelmäänsä tallennettuihin sähköisiin asiakirjoihin ja tiedostoihin tai aiheuttaa muunlaista vahinkoa.
3. Asiakkaiden ja käyttäjien mahdollisuus käyttää tämän verkkosivuston tai linkitettyjen verkkosivustojen tietoja tai sisältöä omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa.
Asiakkaiden ja käyttäjien olisi pidettävä tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja informatiivisina ja suuntaa-antavina sekä niiden tarkoituksen että vaikutusten osalta, minkä vuoksi:
AleluÁ ei takaa tämän verkkosivuston sisältämien tietojen paikkansapitävyyttä eikä näin ollen ota vastuuta mistään mahdollisista vahingoista tai haitoista, joita käyttäjille voi aiheutua verkkosivuston epätarkkuuksista.


VASTUUMME

AleluÁ ei ota mitään vastuuta, joka johtuu, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:
1. Asiakkaiden tai Käyttäjien mahdollinen tämän Verkkosivuston tai linkitettyjen verkkosivustojen materiaalin käyttö, olipa se kiellettyä tai sallittua, rikkoo Verkkosivuston sisällön tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia ja/tai teollis- ja tekijänoikeuksia.
2. Asiakkaille tai käyttäjille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat hakutyökalujen normaalista tai epänormaalista toiminnasta, sisällön organisoinnista tai sijainnista ja/tai pääsystä verkkosivustolle, ja yleisesti ottaen virheistä tai ongelmista, jotka johtuvat verkkosivuston tai ohjelman käyttäjälle tarjoamien teknisten elementtien kehittämisestä tai instrumentoinnista.
3. Niiden sivujen sisällöstä, joille Asiakkaat tai Käyttäjät voivat siirtyä verkkosivuston linkkien kautta, riippumatta siitä, ovatko he saaneet siihen luvan vai eivät.
4. Kolmansien osapuolten teot tai laiminlyönnit riippumatta siitä, ovatko nämä kolmannet osapuolet sopimussuhteessa AleluÁ:an.
5. Alaikäisten pääsy verkkosivuston sisältöön, ja heidän vanhempiensa tai huoltajiensa vastuulla on valvoa riittävästi heidän huostassaan olevien lasten tai alaikäisten toimintaa tai asentaa Internetin käytön valvontatyökaluja estääkseen (i) pääsyn alaikäisille sopimattomaan aineistoon tai sisältöön sekä (ii) henkilötietojen lähettämisen ilman vanhempien tai huoltajien ennakkolupaa.
6. Verkkosivujen ja/tai linkitettyjen verkkosivustojen kautta tai niiden ympärillä järjestettävien keskustelujen, foorumien, chatejen ja virtuaaliyhteisöjen yhteydessä tapahtuvasta viestinnästä tai vuoropuhelusta, eikä se näin ollen ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, joita asiakkaat tai yksittäiset ja/tai kollektiiviset käyttäjät kärsivät mainitun viestinnän ja/tai vuoropuhelun seurauksena.

AleluÁ ei ole missään tapauksessa vastuussa, jos niitä ilmenee:
1. Virheet tai viiveet, jotka liittyvät siihen, että asiakas pääsee verkkosivustolle syöttäessään tietojaan tilauslomakkeeseen, tilausvahvistuksen saamisen hitaus tai mahdottomuus vastaanottaa tilausvahvistusta tai kaikki mahdolliset poikkeavuudet, kun nämä tapahtumat johtuvat Internet-verkon ongelmista, sattumanvaraisista tapahtumista tai ylivoimaisesta esteestä ja kaikista muista ennakoimattomista tapahtumista, jotka eivät ole riippuvaisia AleluÁn hyvästä uskosta.
2. Viestinnässä mahdollisesti esiintyvät häiriöt tai tapahtumat, poistot tai epätäydelliset lähetykset, joten ei ole mitään takeita siitä, että verkkosivuston palvelut ovat jatkuvasti toiminnassa.
3. Virheet tai vahingot, joita verkkosivustolle aiheutuu asiakkaan tehottomasta ja vilpillisestä palvelun käytöstä.
4. Asiakkaan tilausvahvistuksen lähettämistä varten antaman sähköpostiosoitteen toimimattomuus tai ongelmat.
5. AleluÁ sitoutuu joka tapauksessa ratkaisemaan kaikki mahdolliset ongelmat ja tarjoamaan asiakkaalle kaiken tarvittavan tuen, jotta tapaukseen saadaan nopea ja tyydyttävä ratkaisu.
6. AleluÁ:lla on myös oikeus toteuttaa tietyin väliajoin kampanjoita, joilla edistetään uusien jäsenten rekisteröitymistä sen palveluun. AleluÁ pidättää itsellään oikeuden muuttaa kampanjoiden soveltamisehtoja, pidentää niitä hyvissä ajoin tai sulkea pois kampanjan osallistujat, jos heidän osallistumisessaan havaitaan poikkeamia, väärinkäytöksiä tai epäeettistä käytöstä.


TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Asiakkaat ja käyttäjät sitoutuvat selaamaan verkkosivustoa ja käyttämään sisältöä hyvässä uskossa.
Henkilötietojen suojaa koskevan orgaanisen lain 15/1999 säännösten mukaisesti ilmoitamme sinulle, että minkä tahansa lomakkeen täyttäminen verkkosivustolla https://www.alelua.com/fi/ tai sähköpostin lähettäminen johonkin postilaatikkoomme merkitsee tämän tietosuojakäytännön hyväksymistä sekä lupaa AleluÁ:lle käsitellä meille antamiasi henkilötietoja, jotka liitetään T-Lovendon omistamaan tiedostoon, joka on rekisteröity Espanjan tietosuojaviraston yleiseen rekisteriin.
Asiakastietoja käytetään AleluÁn tekemien myyntien lähettämiseen sähköpostitse ja ostosten toimittamiseen.
Käyttäjät eivät anna mitään henkilökohtaisia tietoja pelkästään vierailemalla verkkosivustolla, eikä heidän ole pakko antaa niitä.
AleluÁ sitoutuu pitämään sille annetut tiedot ehdottoman luottamuksellisina ja käyttämään niitä ainoastaan ilmoitettuihin tarkoituksiin.
AleluÁ olettaa, että tiedot ovat omistajan tai omistajan valtuuttaman henkilön syöttämiä ja että ne ovat oikeita ja tarkkoja.
Asiakkaat ovat vastuussa omien tietojensa päivittämisestä. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus tutustua kaikkiin eri rekisteröintilomakkeisiin sisältyviin henkilötietoihinsa, oikaista, peruuttaa ja vastustaa niitä. Jos asiakas haluaa muuttaa tai päivittää henkilökohtaisia tietojaan, hänen on mentävä osoitteeseen https://www.alelua.com/fi/ "Oma tili" -osioon. Jos haluat peruuttaa tilisi, lähetä sähköpostia tilisi sähköpostiosoitteesta osoitteeseen ventas@alelua.com otsikolla "Cancel account".
Näin ollen asiakas on vastuussa tietojen todenperäisyydestä, eikä AleluÁ ole vastuussa asiakkaiden henkilötietojen virheellisyydestä. Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti AleluÁ on ottanut käyttöön asianmukaisen turvallisuustason asiakkaiden toimittamien tietojen osalta ja on myös ottanut käyttöön kaikki käytettävissään olevat keinot ja toimenpiteet estääkseen tietojen katoamisen, väärinkäytön, muuttamisen, luvattoman pääsyn ja poistamisen.


NULLITY

Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys julistetaan pätemättömäksi, muut määräykset pysyvät täysin voimassa ja niitä tulkitaan ottaen huomioon osapuolten tahto ja näiden käyttöehtojen tarkoitus.
AleluÁ ei voi käyttää mitään tässä asiakirjassa annetuista oikeuksista ja valtuuksista, mikä ei missään tapauksessa merkitse luopumista niistä, ellei AleluÁ nimenomaisesti tunnusta tai määrää vastaavaa toimenpidettä kussakin tapauksessa.


KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

AleluÁ pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa verkkosivuston esitystapaa ja kokoonpanoa sekä näitä yleisiä ehtoja. Siksi AleluÁ suosittelee, että asiakas lukee ne huolellisesti aina, kun hän käyttää verkkosivustoa. Asiakkaiden ja käyttäjien on aina pidettävä nämä käyttöehdot näkyvällä paikalla, josta ne ovat vapaasti saatavilla, jotta he voivat esittää mahdolliset kysymyksensä. Käyttöehtojen hyväksyminen on joka tapauksessa ennakollinen ja välttämätön vaihe minkä tahansa verkkosivuston kautta saatavilla olevan tuotteen hankkimiseksi.


SOVELLETTAVA LAKI JA VÄLIMIESMENETTELY

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan sovellettavaa Espanjan lainsäädäntöä. Näistä käyttöehdoista johtuvien riitojen tai ristiriitojen ratkaisemiseksi osapuolet alistuvat Sevillan kaupungin tuomioistuinten tuomiovaltaan, ellei laki edellytä muuta tuomiovaltaa.

Päivitetty 4/12/2014