Νομική προειδοποίηση

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση ενημέρωσης που περιέχεται στο άρθρο 10 του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, αντικατοπτρίζονται τα ακόλουθα δεδομένα: η εταιρεία που κατέχει την ιστοσελίδα του domain είναι η ALELUA.COM , νομικός υπεύθυνος Alexis G. Castro, αριθμός NIF X-4287976-V με διεύθυνση για αυτούς τους σκοπούς στη Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας στον ιστότοπο: ventas@alelua.com

2. ΧΡΗΣΤΕΣ: Η πρόσβαση και/ή η χρήση αυτής της πύλης του ALELUA.COM αποδίδει την κατάσταση του ΧΡΗΣΤΗ, ο οποίος αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση ή/και χρήση, τους Γενικούς Όρους Χρήσης που αντικατοπτρίζονται εδώ. Οι προαναφερθέντες Όροι θα ισχύουν ανεξάρτητα από τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης που, εφόσον ισχύουν, είναι υποχρεωτικοί.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ: ALELUA.COM παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, υπηρεσιών, προγραμμάτων ή δεδομένων (εφεξής «περιεχόμενο») στο Διαδίκτυο που ανήκουν στην ALELUA.COM στους δικαιοπαρόχους του στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση ο ΧΡΗΣΤΗΣ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της πύλης. Αυτή η ευθύνη εκτείνεται στην εγγραφή που είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενο.

Στο εν λόγω μητρώο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για την παροχή αληθών και νόμιμων πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα αυτής της εγγραφής, ο ΧΡΗΣΤΗΣ ενδέχεται να λάβει έναν κωδικό πρόσβασης για τον οποίο θα είναι υπεύθυνος, δεσμευόμενος να κάνει επιμελή και εμπιστευτική χρήση του. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει να κάνει κατάλληλη χρήση των περιεχομένων και των υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες συνομιλίας, φόρουμ συζήτησης ή ομάδες ειδήσεων) του ALELUA.COM προσφέρει μέσω της πύλης του και ως παράδειγμα, αλλά όχι περιορισμό, να μην τα χρησιμοποιήσει για (i) συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες, παράνομες ή αντίθετες με την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη· (ii) να διαδίδουν περιεχόμενο ή προπαγάνδα ρατσιστικής, ξενοφοβικής, πορνογραφικής-παράνομης φύσης, να υποστηρίζουν την τρομοκρατία ή να επιτίθενται στα ανθρώπινα δικαιώματα· (iii) πρόκληση βλάβης στα φυσικά και λογικά συστήματα της ALELUA.COM, στους προμηθευτές της ή σε τρίτα μέρη, στην εισαγωγή ή διάδοση ιών υπολογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών ή λογικών συστημάτων που είναι ικανά να προκαλέσουν την προαναφερθείσα ζημιά. (iv) προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση και, όπου χρειάζεται, να χρησιμοποιήσετε τους λογαριασμούς email άλλων χρηστών και να τροποποιήσετε ή να χειριστείτε τα μηνύματά τους. alelua.com διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει όλα εκείνα τα σχόλια και τις συνεισφορές που παραβιάζουν το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου, που εισάγουν διακρίσεις, ξενοφοβικά, ρατσιστικά, πορνογραφικά, που απειλούν τη νεολαία ή την παιδική ηλικία, τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια ή που, κατά τη γνώμη του, δεν θα ήταν κατάλληλο για δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση, το ALELUA.COM δεν θα φέρει ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω φόρουμ, συνομιλιών ή άλλων εργαλείων συμμετοχής. 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Alelua.com συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανικού Νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Βασιλικό Διάταγμα 1720/2007 της 21ης Δεκεμβρίου, το οποίο εγκρίνει τους Κανονισμούς για την ανάπτυξη του Οργανικού Νόμου και άλλους κανονισμούς που ισχύουν ανά πάσα στιγμή, και διασφαλίζει τη σωστή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για να γίνει αυτό, μαζί με κάθε φόρμα συλλογής προσωπικών δεδομένων, στις υπηρεσίες που μπορεί να ζητήσει ο χρήστης από την επωνυμία της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο, ο χρήστης θα ενημερώνεται για την ύπαρξη και την αποδοχή των ιδιαίτερων προϋποθέσεων μεταχείρισης των δεδομένα σε κάθε περίπτωση, που σας ενημερώνουν για την ευθύνη του αρχείου που δημιουργήθηκε, τη διεύθυνση του υπευθύνου, τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή εναντίωσης, τον σκοπό της επεξεργασίας και της επικοινωνίας δεδομένων σε τρίτους όπου κατάλληλος. Ομοίως, η επωνυμία της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο ενημερώνει ότι συμμορφώνεται με το Νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θα ζητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του email σας για επιχειρηματικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ALLELUA.COM από μόνος του ή ως εκδοχέας, είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιστότοπού του, καθώς και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν (π.χ. εικόνες, ήχος, ήχος, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα, εμπορικά σήματα ή λογότυπα , χρωματικοί συνδυασμοί, δομή και σχεδιασμός, επιλογή υλικών που χρησιμοποιούνται, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών απαραίτητα για τη λειτουργία του, πρόσβαση και χρήση κ.λπ.), ιδιοκτησία του ονόματος της εταιρείας που δημιούργησε την ιστοσελίδα ή των δικαιοπαρόχων της. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8 και 32.1 δεύτερο εδάφιο του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η αναπαραγωγή, διανομή και δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου διάθεσής τους, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, για εμπορικούς σκοπούς. σκοπούς, με οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την εξουσιοδότηση της Επωνυμίας της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει να σέβεται τα δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Επωνυμία της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της πύλης και ακόμη και να τα εκτυπώσετε, να τα αντιγράψετε και να τα αποθηκεύσετε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό μέσο, εφόσον προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να απέχει από τη διαγραφή, τροποποίηση, αποφυγή ή χειρισμό οποιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί στις σελίδες του ονόματος της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο. 

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ: Alelua.com δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν, για παράδειγμα: σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, έλλειψη διαθεσιμότητας της πύλης ή μετάδοση ιών ή κακόβουλων ή επιβλαβών προγραμμάτων στα περιεχόμενα. παρά το γεγονός ότι έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα για την αποφυγή του. 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Alelua.com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις τροποποιήσεις που κρίνει κατάλληλες στην πύλη της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξει, να διαγράψει ή να προσθέσει τόσο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής όσο και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ή βρίσκονται στην πύλη του. 

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: Σε περίπτωση που διατίθενται σύνδεσμοι ή υπερσύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους του Διαδικτύου για λογαριασμό του τομέα, ALELUA.COM δεν θα ασκήσει κανένα είδος ελέγχου επί των εν λόγω τοποθεσιών και περιεχομένων. Σε καμία περίπτωση η Name της ευθύνης οποιαδήποτε εταιρεία για τον δημιουργό των περιεχομένων του δικτυακού τόπου του Διαδικτύου δεν θα αναλάβει οποιονδήποτε σύνδεσμο που ανήκει σε ιστότοπο τρίτων, ούτε θα εγγυηθεί την τεχνική διαθεσιμότητα, ποιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια, εύρος, ακρίβεια, εγκυρότητα και τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών που περιέχονται σε τέτοιους υπερσυνδέσμους ή άλλους ιστότοπους του Διαδικτύου. Ομοίως, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανένα είδος σύνδεσης, συγχώνευσης ή συμμετοχής με τις συνδεδεμένες οντότητες. 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Alelua.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αποσύρει την πρόσβαση στην πύλη και/ή στις υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατόπιν αιτήματος του ίδιου ή τρίτου μέρους, σε όσους χρήστες δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης.

10. ΓΕΝΙΚΑ: Alelua.com θα επιδιώξει την παραβίαση αυτών των προϋποθέσεων καθώς και οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση της πύλης της ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές ενέργειες που ενδεχομένως αντιστοιχούν στο νόμο. 

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Alelua.com Μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις που καθορίζονται εδώ, και δημοσιεύονται δεόντως όπως εμφανίζονται εδώ. Η ισχύς των προαναφερθέντων συνθηκών θα εξαρτηθεί από την έκθεσή τους και θα ισχύει μέχρι τη δέουσα δημοσίευση. να τροποποιηθεί από άλλους

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Η σχέση μεταξύ της ALELUA.COM και ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα διέπεται από τους ισχύοντες ισπανικούς κανονισμούς και οποιαδήποτε διαμάχη θα υποβάλλεται στα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια της πόλης της Βαλένθια. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης, Όροι Πώλησης και Πολιτική Απορρήτου ρυθμίζουν τη χρήση του ιστότοπου https://www.alelua.com/el/ (εφεξής «ο Ιστότοπος»), εκ των οποίων το AleluÁ NIF X4287976V και διεύθυνση στο C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) είναι ο ιδιοκτήτης.

Μέσω του site της https://www.alelua.com/el/, η AleluÁ παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα της και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησής τους. Λόγω του περιεχομένου και του σκοπού της Ιστοσελίδας, τα άτομα που θέλουν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της πρέπει να έχουν την ιδιότητα του «Πελάτη», η οποία αποκτάται συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και ακολουθώντας τα βήματα που στη συνέχεια επικοινωνεί η AleluÁ μέσω email. Η προϋπόθεση του Πελάτη συνεπάγεται τήρηση των Όρων Χρήσης, της έκδοσης που δημοσιεύεται τη στιγμή της πρόσβασης στον Ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σελίδες της Ιστοσελίδας στις οποίες έχουν πρόσβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν εγγράφουν ή δεν προβαίνουν σε αγορά προϊόντος (εφεξής «Χρήστες»). Υπό αυτή την έννοια, οι Χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα μέρη της Ιστοσελίδας συμφωνούν να υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, στο βαθμό που αυτό μπορεί να ισχύει για αυτούς.
Η AleluÁ θέλει να ενημερώσει τους Πελάτες και τους Χρήστες της ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε κοινό άνω των 16 ετών και ότι η περιοχή στην οποία δέχεται και διανέμει παραγγελίες σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια (εφεξής "Επικράτεια"). Η AleluÁ στέλνει παραγγελίες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τιμές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για κάθε είδους αμφιβολία, απορία ή πρόταση, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας μέσω email στη διεύθυνση: ventas@alelua.com

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι περιγραφές των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα γίνονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους προμηθευτές. Ωστόσο, οι πληροφορίες που δίνονται για κάθε προϊόν, καθώς και οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που σχετίζονται με αυτά και οι εμπορικές ονομασίες, εμπορικά σήματα ή διακριτικά σήματα κάθε είδους που περιέχονται στον ιστότοπο AleluÁ, εμφανίζονται στο www.aleluá.com ως ενδεικτικά.

 
ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν ΦΠΑ και άλλους φόρους που ενδέχεται να αναλογούν. Ωστόσο, στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα που αντιστοιχούν στην αποστολή των προϊόντων, τα οποία αναλύονται ξεχωριστά και πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τον Πελάτη.

 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η AleluÁ ενημερώνει τον Πελάτη ότι ο αριθμός των διαθέσιμων μονάδων διατηρείται ενημερωμένος με τα αποθέματα στην αποθήκη και τη διαθεσιμότητα από τους προμηθευτές μας. Σε καμία περίπτωση η AleluÁ δεν θα διαθέσει εσκεμμένα προς πώληση περισσότερες μονάδες από αυτές που έχει ή που έχει κρατήσει ο προμηθευτής για αυτήν.
Η AleluÁ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ευχαριστήσει όλους τους πελάτες της στη ζήτηση για τα προϊόντα. Ωστόσο, μερικές φορές, και λόγω αιτιών που είναι δύσκολο να ελεγχθούν από τον AleluÁ, όπως ανθρώπινα λάθη ή συμβάντα στα συστήματα υπολογιστών, είναι πιθανό η ποσότητα που τελικά εξυπηρετείται από τον προμηθευτή να διαφέρει από την παραγγελία που έκανε η AleluÁ για να ικανοποιήσει τους Πελάτες παραγγελίες.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί μέσω email για την ολική ή μερική ακύρωση της παραγγελίας. Η μερική ακύρωση της παραγγελίας λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας δεν δίνει το δικαίωμα ακύρωσης ολόκληρης της παραγγελίας. Εάν ως αποτέλεσμα αυτής της ακύρωσης ο πελάτης θέλει να επιστρέψει το παραδοθέν προϊόν, θα πρέπει να ακολουθήσει τις διατάξεις της ενότητας Επιστροφές.

 
ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει τη στιγμή που θα τοποθετηθεί η παραγγελία. Στην αρχική τιμή που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα για κάθε ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα θα προστεθούν οι τιμές που αντιστοιχούν στα σχετικά έξοδα αποστολής. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι τιμές θα κοινοποιηθούν προηγουμένως στον Πελάτη πριν από την επισημοποίηση της ίδιας της αγοράς.
Η απόδειξη αγοράς που αντιστοιχεί στην παραγγελία αγοράς θα είναι διαθέσιμη και μπορείτε να την δείτε στη διεύθυνση https://www.alelua.com/el/ στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου", "Παραγγελίες".
Ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία του μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard, Visa Electron ή/και άλλες ανάλογες κάρτες), έμβασμα ή κατάθεση λογαριασμού στο κατάστημα. Η πληρωμή με κάρτα πραγματοποιείται μέσω Paypal με τα πρωτόκολλα ασφαλείας του και η AleluÁ δεν θα έχει ποτέ πρόσβαση στα στοιχεία της τράπεζας ή της κάρτας σας.

Ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την AleluÁ για οποιαδήποτε αδικαιολόγητη ή δόλια χρέωση στην κάρτα που χρησιμοποιείται για αγορές, μέσω email ή τηλεφώνου, το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε η AleluÁ να μπορεί να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες διαδικασίες.

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το AleluÁ διαθέτει τα μέγιστα εμπορικά διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας στον τομέα. Επιπλέον, η διαδικασία πληρωμής λειτουργεί με το Paypal σε ασφαλή διακομιστή χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer). Ο ασφαλής διακομιστής δημιουργεί μια σύνδεση έτσι ώστε οι πληροφορίες να μεταδίδονται κρυπτογραφημένες χρησιμοποιώντας αλγόριθμους 128-bit, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι είναι κατανοητές μόνο για τον υπολογιστή του Πελάτη και τον Ιστότοπο. Με αυτόν τον τρόπο, όταν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο SSL, είναι εγγυημένο:
1. Ότι ο Πελάτης κοινοποιεί τα δεδομένα του στο κέντρο διακομιστή Paypal και όχι σε οποιοδήποτε άλλο που προσπαθεί να το μιμηθεί.
2. Ότι μεταξύ του Πελάτη και του κέντρου διακομιστή Paypal τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα, αποφεύγοντας την πιθανή ανάγνωση ή χειραγώγησή τους από τρίτους.


 
ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Μόλις επισημοποιηθεί η παραγγελία, δηλαδή με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και την επιβεβαίωση της διαδικασίας αγοράς, η AleluÁ θα στέλνει πάντα ένα email στον ΠΕΛΑΤΗ επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία της αγοράς που έγινε. Θα πρέπει να ελέγξετε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας εάν δεν τον λάβετε στα εισερχόμενα του προγράμματος-πελάτη email σας.

 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η AleluÁ θα δεχτεί ακυρώσεις παραγγελιών όταν ζητηθούν πριν από την αποστολή. Για να κάνετε την ακύρωση πρέπει να το ζητήσετε μέσω της φόρμας «Εξυπηρέτηση Πελατών» ή στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση ventas@alelua.com .

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

I. Παράδοση προϊόντος
Η AleluÁ αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης στη φόρμα παραγγελίας και η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται εντός της Επικράτειας. Προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε την παράδοση, ευχαριστούμε τον Πελάτη που υπέδειξε τη διεύθυνση όπου μπορεί να παραδοθεί η παραγγελία εντός των κανονικών ωρών λειτουργίας.
Η AleluÁ δεν θα είναι υπεύθυνη για σφάλματα που προκαλούνται κατά την παράδοση όταν η διεύθυνση παράδοσης που έχει εισαχθεί από τον Πελάτη στη φόρμα παραγγελίας δεν ταιριάζει με την πραγματικότητα ή έχει παραλειφθεί.


II. Ορος παράδοσης
Οι αποστολές θα γίνονται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Η παραγγελία που υποβάλατε θα παραδοθεί εντός μέγιστης περιόδου 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που επιβεβαιώσαμε την παραγγελία. Αν και ο συνήθης χρόνος παράδοσης του AleluÁ κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 και 6 ημερών, από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Αυτές οι προθεσμίες είναι μέσα, άρα και εκτίμηση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να διαφέρουν για υλικοτεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στις παραδόσεις, η AleluÁ θα ενημερώσει τους πελάτες της μόλις τις αντιληφθεί.

Κάθε παράδοση θεωρείται ότι πραγματοποιείται από τη στιγμή που η μεταφορική εταιρεία θέτει το προϊόν στη διάθεση του Πελάτη, το οποίο υλοποιείται μέσω του συστήματος ελέγχου που χρησιμοποιεί η μεταφορική εταιρεία.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παράδοση παραγγελιών που αποδίδονται στην AleluÁ, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα "11. Επιστροφή". Οι περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία έχει τεθεί στη διάθεση του Πελάτη από τη μεταφορική εταιρεία εντός της συμφωνημένης περιόδου και δεν μπόρεσε να παραδοθεί για λόγους που αποδίδονται στον Πελάτη δεν θα θεωρούνται καθυστερήσεις στην παράδοση.

Για λόγους ασφαλείας, η AleluÁ δεν θα στείλει καμία παραγγελία σε ταχυδρομικά κιβώτια ή στρατιωτικές βάσεις, ούτε θα αποδεχτεί οποιαδήποτε παραγγελία όταν δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί ο παραλήπτης της παραγγελίας και η διεύθυνσή της.


III. Δεδομένα παράδοσης, μη πραγματοποιηθείσες παραδόσεις και απώλεια

Εάν κατά τη στιγμή της παράδοσης ο Πελάτης απουσιάζει, ο μεταφορέας θα αφήσει μια απόδειξη που θα αναφέρει πώς να προχωρήσει στη διευθέτηση μιας νέας παράδοσης. Η AleluÁ συνάπτει, ως μέρος της υπηρεσίας παράδοσης ταχυμεταφορών, την εκτέλεση μιας σειράς επακόλουθων ενεργειών, με στόχο τη διασφάλιση της πραγματοποίησης της παράδοσης.

Εάν μετά από 7 εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση της παραγγελίας η παράδοση δεν έχει διευθετηθεί, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την AleluÁ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, μετά από 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας, θα επιστραφεί στις αποθήκες μας και ο Πελάτης θα πρέπει να επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του εμπορεύματος στην προέλευση. ως πιθανές σχετικές αμοιβές διαχείρισης.

Εάν ο λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσε να γίνει η παράδοση είναι η απώλεια του πακέτου, ο μεταφορέας μας θα ξεκινήσει έρευνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρόνοι απόκρισης των παρόχων μας κυμαίνονται συνήθως από μία έως τρεις εβδομάδες.


IV. επιμέλεια στην παράδοση

Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει την καλή κατάσταση του δέματος πριν από τον μεταφορέα που, για λογαριασμό της AleluÁ, παραδίδει το ζητούμενο προϊόν, αναφέροντας στο δελτίο αποστολής τυχόν ανωμαλία που θα μπορούσε να εντοπιστεί στη συσκευασία. Εάν, στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο του προϊόντος, ο Πελάτης εντοπίσει οποιοδήποτε περιστατικό όπως χτύπημα, σπάσιμο, σημάδια ανοίγματος ή οποιαδήποτε ζημιά που του προκλήθηκε από την αποστολή, ο Πελάτης αναλαμβάνει να ενημερώσει την AleluÁ μέσω email το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση εντός των επόμενων 24 ωρών και το πολύ 7 ημερολογιακών ωρών από την παράδοση.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

I. Διαδικασία επιστροφής
Όλα τα προϊόντα που αγοράστηκαν στο AleluÁ μπορούν να επιστραφούν και να επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης ενημερώνει την AleluÁ για την πρόθεσή του να επιστρέψει το ή τα αγορασμένα προϊόντα εντός μέγιστης περιόδου 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης και ότι συμμορφώνονται με τους υπόλοιπους όρους που καθορίζεται σε αυτό το τμήμα.

Το AleluÁ θα δέχεται μόνο επιστροφές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραδόθηκε και να διατηρεί την αρχική του συσκευασία και ετικέτα.
2. Η αποστολή πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κουτί στο οποίο παραλήφθηκε για την προστασία του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραληφθεί το κουτί με το οποίο παραδόθηκε, ο Πελάτης πρέπει να το επιστρέψει σε προστατευτικό κουτί, ώστε το προϊόν να φτάσει στην αποθήκη AleluÁ με τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις.
3. Στη συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνεται αντίγραφο του δελτίου αποστολής, όπου αναγράφονται και τα επιστρεφόμενα προϊόντα και ο λόγος της επιστροφής.

Με στόχο να διευκολύνει τη διαδικασία επιστροφής για τους Πελάτες και να είναι σε θέση να την παρακολουθεί σωστά, η AleluÁ καθιερώνει αυτή που έχει καθιερώσει η AleluÁ ως τη μόνη διαδικασία επιστροφής. Εάν ο λόγος της επιστροφής οφείλεται στην AleluÁ (το προϊόν είναι ελαττωματικό, δεν είναι αυτό που παραγγείλατε κ.λπ.), το ποσό της επιστροφής θα επιστραφεί. Αν ο λόγος είναι άλλος (τα προϊόντα σερβιρίστηκαν σωστά αλλά δεν είναι της αρεσκείας σας), το κόστος των εξόδων επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη.

 

Για να προχωρήσετε με α  επιστροφή, πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα:
1. Ενημερώστε εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή ότι το προϊόν θέλει να επιστραφεί. Οι πληροφορίες μπορούν να γίνουν μέσω email στη διεύθυνση ventas@alelua.com ή μέσω της φόρμας εξυπηρέτησης πελατών. 
2. Η AleluÁ θα ενημερώσει τον πελάτη για τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί το προϊόν.

3. Ο πελάτης πρέπει να το στείλει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιλογής του. Η επιστροφή πρέπει να πληρωθεί από τον πελάτη.

4. Ενημερώστε τον AleluÁ για το courier που χρησιμοποιήθηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επιστροφής.

 

II. Επιστροφές χρημάτων ΠΕΛΑΤΩΝ
Η επιστροφή των προϊόντων θα επιφέρει επιστροφή χρημάτων ίση με το κόστος των επιστρεφόμενων προϊόντων μείον το κόστος της υπηρεσίας επιστροφής.

Μόνο σε περίπτωση που το προϊόν που παραδίδεται είναι ελαττωματικό ή λανθασμένο, η AleluÁ θα αποζημιώσει επίσης στον Πελάτη τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής.

Επιστροφές και μερικές ακυρώσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα μερική επιστροφή χρημάτων.
Η AleluÁ θα διαχειρίζεται την παραγγελία επιστροφής με το ίδιο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για πληρωμή εντός 3 ημερών από την επιβεβαίωση της άφιξης στην αποθήκη της επιστρεφόμενης παραγγελίας. Η εφαρμογή της επιστροφής χρημάτων στον λογαριασμό ή την κάρτα του Πελάτη θα εξαρτηθεί από την κάρτα και την οντότητα έκδοσης. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα είναι έως 7 ημέρες για χρεωστικές κάρτες και έως 30 ημέρες για πιστωτικές κάρτες.

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ

Η AleluÁ ενεργεί ως διανομέας κατασκευαστών που εγγυώνται ότι τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στο https://www.alelua.com/el/ λειτουργούν σωστά και δεν έχουν ελαττώματα ή κρυφά ελαττώματα που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν επικίνδυνα ή ακατάλληλα για κανονική χρήση.
Η συμβατική εγγύηση που προσφέρεται είναι αυτή που συνήθως χορηγείται από τον κατασκευαστή. Μόλις ο Πελάτης παραλάβει το προϊόν, θα έχει στο κουτί του τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, επαρκείς για τη σωστή χρήση και εγκατάσταση του προϊόντος και όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση. Κανένας Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει ευρύτερη εγγύηση από αυτή που αναφέρεται σε αυτήν.

Η AleluÁ δεν θα είναι υποχρεωμένη να παραλάβει το κατεστραμμένο προϊόν και ο Πελάτης πρέπει να απευθυνθεί στο τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση του κατασκευαστή. Υπό αυτή την έννοια, η AleluÁ θα πραγματοποιήσει τις ενέργειες που αποσκοπούν στην παροχή στους Πελάτες που το ζητούν τα στοιχεία επικοινωνίας της εν λόγω υπηρεσίας και θα τους παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την παρουσίαση των σχετικών αξιώσεων.

Η εγγύηση θα χάσει την ισχύ της σε περίπτωση ελαττωμάτων ή φθοράς που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες, ατυχήματα, ειδικά ηλεκτρολογικά ατυχήματα, φθορά, εγκατάσταση και χρήση που δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή.

Προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή εξαιρούνται από την εγγύηση. Η εγγύηση δεν θα ισχύει για εμφανή ελαττώματα και ελαττώματα συμμόρφωσης του προϊόντος, για τα οποία οποιαδήποτε αξίωση πρέπει να γίνει από τον εν λόγω Πελάτη εντός 7 ημερών από την παράδοση των προϊόντων. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά από ακατάλληλη χρήση.

 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η AleluÁ κατέχει όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο, το σχέδιο και τον πηγαίο κώδικα αυτού του ιστότοπου και, ειδικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, λογότυπων, σχεδίων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων και δεδομένων που περιλαμβάνονται στον Ιστό .
Οι πελάτες και οι χρήστες προειδοποιούνται ότι αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από την ισχύουσα ισπανική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
Ομοίως, και με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου θεωρείται επίσης πρόγραμμα υπολογιστή, και ως εκ τούτου, όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το θέμα ισχύουν επίσης.
Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτού του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε από τα περιεχόμενά του, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του AleluÁ.
Ομοίως, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, προσαρμογή, τροποποίηση, διανομή, εμπορευματοποίηση, δημόσια επικοινωνία και/ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνεπάγεται παραβίαση των ισχυόντων ισπανικών κανονισμών ή/και διεθνών κανονισμών για την πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία, καθώς και η χρήση του τα περιεχόμενα του Ιστού εάν δεν είναι με την προηγούμενη ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση της AleluÁ.
Η AleluÁ ενημερώνει ότι δεν χορηγεί καμία σιωπηρή άδεια ή εξουσιοδότηση για δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ιδιοκτησία που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστό.

Η χρήση των περιεχομένων του διαδικτυακού τομέα επιτρέπεται μόνο για ενημερωτικούς και υπηρεσιακούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ή αναφέρεται η πηγή και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κακή χρήση τους.

 
ΠΡΟΣΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΣ

Οι Πελάτες και οι Χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά τους, κατά την πρόσβαση στις πληροφορίες στον Ιστό, κατά την περιήγησή τους, καθώς και μετά την πρόσβαση σε αυτές.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, οι Πελάτες και οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι ενώπιον της AleluÁ και τρίτων για:

1. Οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση, για παράνομους σκοπούς ή αποτελέσματα ή αντίθετα με αυτό το έγγραφο, οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο, είτε παράγεται είτε όχι από την AleluÁ, επίσημα δημοσιευμένο ή όχι με το όνομά της.
2. Καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αντίθετη προς το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου και επιζήμια για τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα τρίτων ή που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψουν, να απενεργοποιήσουν ή να υποβαθμίσουν τον Ιστό ή τις υπηρεσίες του ή να εμποδίσουν την κανονική απόλαυση από άλλους χρήστες.
Η AleluÁ διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τα περιεχόμενα όταν το κρίνει βολικό, καθώς και να εξαλείψει, να περιορίσει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε αυτά, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και να αρνηθεί την πρόσβαση στο Web σε Πελάτες και Χρήστες που κάνουν κατάχρηση του περιεχομένου και/ ή παραβίαση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο.

Η AleluÁ ενημερώνει ότι δεν εγγυάται:
1. Ότι η πρόσβαση στον Ιστό ή/και στον συνδεδεμένο Ιστό είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα.
2. Ότι το περιεχόμενο ή το λογισμικό στο οποίο έχουν πρόσβαση Πελάτες και Χρήστες μέσω του Ιστού ή του συνδεδεμένου Ιστού δεν περιέχει σφάλματα, ιούς υπολογιστών ή άλλα στοιχεία στο περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο σύστημά τους ή στα ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε το σύστημα του υπολογιστή σας ή να προκαλέσει άλλη ζημιά.
3. Η χρήση των πληροφοριών ή του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου ή των συνδεδεμένων ιστοσελίδων που οι Πελάτες και οι Χρήστες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν για προσωπικούς τους σκοπούς.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται από τους Πελάτες και τους Χρήστες ως ενημερωτικές και καθοδηγητικές, τόσο σε σχέση με τον σκοπό όσο και με τα αποτελέσματά τους, γι' αυτό:
Η AleluÁ δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πιθανή ζημιά ή ενόχληση των Χρηστών που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε ανακρίβεια που υπάρχει στον Ιστότοπο.

 
ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Ο AleluÁ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
1. Η χρήση που ενδέχεται να κάνουν οι Πελάτες ή οι Χρήστες του υλικού σε αυτόν τον Ιστότοπο ή σε συνδεδεμένους ιστότοπους, είτε απαγορεύονται είτε επιτρέπονται, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του ιστότοπου ή τρίτων.
2. Για τις πιθανές ζημιές και απώλειες στους Πελάτες ή τους Χρήστες που προκαλούνται από μια κανονική ή μη φυσιολογική λειτουργία των εργαλείων αναζήτησης, του οργανισμού ή της τοποθεσίας του περιεχομένου ή/και της πρόσβασης στον Ιστό και, γενικά, των σφαλμάτων ή προβλήματα που δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη ή την οργάνωση των τεχνικών στοιχείων που παρέχει ο Ιστός ή ένα πρόγραμμα στον Χρήστη.
3. Από τα περιεχόμενα εκείνων των σελίδων στις οποίες οι Πελάτες ή οι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση από συνδέσμους που περιλαμβάνονται στον Ιστό, είτε είναι εξουσιοδοτημένοι είτε όχι.
4. Από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να συνδέονται με την AleluÁ με συμβατικά μέσα.
5. Η πρόσβαση των ανηλίκων στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστό, αποτελεί ευθύνη των γονέων ή των κηδεμόνων τους να ασκούν επαρκή έλεγχο στη δραστηριότητα των παιδιών ή ανηλίκων που τους φροντίζουν ή να εγκαταστήσουν οποιοδήποτε από τα εργαλεία για τον έλεγχο της χρήσης του Διαδικτύου προκειμένου να αποφευχθεί (i) η πρόσβαση σε υλικό ή περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους, καθώς και (ii) η αποστολή προσωπικών δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγκριση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
6. Από τις επικοινωνίες ή τους διαλόγους κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, φόρουμ, συνομιλιών και εικονικών κοινοτήτων που διοργανώνονται μέσω ή γύρω από τον Ιστό και/ή συνδεδεμένους ιστότοπους, ούτε θα είναι επομένως υπεύθυνο για τυχόν ζημίες και προκαταλήψεις που υποστούν μεμονωμένους ή/και συλλογικούς Πελάτες ή Χρήστες ως αποτέλεσμα των εν λόγω επικοινωνιών ή/και διαλόγων.

Ο AleluÁ δεν θα είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση όταν:
1. Λάθη ή καθυστερήσεις στην πρόσβαση στον Ιστότοπο από τον Πελάτη κατά την εισαγωγή των δεδομένων του στη φόρμα παραγγελίας, η βραδύτητα ή η αδυναμία λήψης της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τους παραλήπτες ή οποιαδήποτε ανωμαλία που μπορεί να προκύψει όταν αυτά τα περιστατικά οφείλονται σε προβλήματα στο δίκτυο του Διαδικτύου , αιτίες τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας και κάθε άλλο απρόβλεπτο ενδεχόμενο πέρα από την καλή πίστη του AleluÁ.
2. Βλάβες ή περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν σε επικοινωνίες, διαγραφή ή ελλιπείς μεταδόσεις, ώστε να μην είναι εγγυημένη η συνεχής λειτουργία των υπηρεσιών του ιστότοπου.
3. Λάθη ή ζημιές που προκλήθηκαν στον ιστότοπο λόγω αναποτελεσματικής χρήσης της υπηρεσίας και κακής πίστης από τον Πελάτη.
4. Μη λειτουργικά ή προβλήματα στη διεύθυνση email που έδωσε ο Πελάτης για την αποστολή της επιβεβαίωσης παραγγελίας.
5. Σε κάθε περίπτωση, η AleluÁ αναλαμβάνει να επιλύσει τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν και να προσφέρει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στον Πελάτη για την επίτευξη γρήγορης και ικανοποιητικής λύσης στο περιστατικό.
6. Ομοίως, η AleluÁ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, διαφημιστικές εκστρατείες για την προώθηση της εγγραφής νέων μελών στην υπηρεσία της. Η AleluÁ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους εφαρμογής των προωθητικών ενεργειών, να τους επεκτείνει γνωστοποιώντας τους δεόντως ή να προχωρήσει στον αποκλεισμό οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στην προώθηση σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε ανωμαλίας, κατάχρησης ή ανήθικης συμπεριφοράς στη συμμετοχή του τους εαυτούς τους.

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι πελάτες και οι χρήστες συμφωνούν να περιηγούνται στον ιστότοπο και να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο καλή τη πίστη.
Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 15/1999, περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση οποιασδήποτε υφιστάμενης φόρμας στην Ιστοσελίδα https://www.alelua.com/el/ ή η αποστολή email σε οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιό μας συνεπάγεται την αποδοχή αυτής της πολιτικής απορρήτου, καθώς και η εξουσιοδότηση προς την AleluÁ να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τα οποία θα ενσωματωθούν στο αρχείο, που ανήκει στην T-Lovendo, καταχωρισμένο στο Γενικό Μητρώο της Ισπανικής Υπηρεσίας για την Προστασία των Δεδομένων .
Τα δεδομένα των Πελατών θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μέσω email των πωλήσεων που πραγματοποιεί η AleluÁ και για την παράδοση των αγορών.
Με απλή επίσκεψη στον Ιστό, οι Χρήστες δεν παρέχουν καμία προσωπική πληροφορία ούτε υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Η AleluÁ δεσμεύεται να διατηρεί τη μέγιστη επιφύλαξη και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και να τις χρησιμοποιεί μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.
Η AleluÁ προϋποθέτει ότι τα δεδομένα έχουν εισαχθεί από τον κάτοχό τους ή από άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν, καθώς και ότι είναι σωστά και ακριβή.
Εναπόκειται στους Πελάτες να ενημερώσουν τα δικά τους δεδομένα. Ανά πάσα στιγμή, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης σε όλα τα προσωπικά του δεδομένα που περιλαμβάνονται στις διάφορες φόρμες εγγραφής. Για να τροποποιήσει ή να ενημερώσει τα προσωπικά του δεδομένα, ο Πελάτης πρέπει να έχει πρόσβαση στο https://www.alelua.com/el/, στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου". Για να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, γράψτε ένα email από το email του λογαριασμού σας στη διεύθυνση ventas@alelua.com με θέμα "Ακύρωση λογαριασμού".
Ως εκ τούτου, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων και η AleluÁ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανακρίβεια των προσωπικών δεδομένων των Πελατών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, η AleluÁ έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα επίπεδα ασφαλείας για τα δεδομένα που παρέχονται από τους Πελάτες και, επιπλέον, έχει εγκαταστήσει όλα τα μέσα και μέτρα που έχει στη διάθεσή της για την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και εξαγωγής το ίδιο.

 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ρήτρα αυτών των Όρων Χρήσης κηρυχθεί άκυρη, οι άλλες ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ και θα ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση των μερών και τον ίδιο τον σκοπό αυτών των Όρων Χρήσης.
Η AleluÁ δεν μπορεί να ασκήσει κανένα από τα δικαιώματα και τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο, το οποίο δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παραίτηση από αυτά, εκτός εάν αναγνωρίζεται ρητά από τον AleluÁ ή προδιαγραφή της ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση.

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η AleluÁ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, την παρουσίαση και τη διαμόρφωση της Ιστοσελίδας, καθώς και αυτούς τους Γενικούς Όρους. Για το λόγο αυτό, η AleluÁ συνιστά στον Πελάτη να τα διαβάζει προσεκτικά κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο. Οι Πελάτες και οι Χρήστες θα έχουν πάντα αυτούς τους Όρους Χρήσης σε ορατό μέρος, ελεύθερα προσβάσιμο για όσες ερωτήσεις επιθυμούν να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή των Όρων Χρήσης θα αποτελεί προηγούμενο και ουσιαστικό βήμα για την απόκτηση οποιουδήποτε προϊόντος διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας.

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία για το θέμα. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαμάχης ή σύγκρουσης που προκύπτει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα μέρη υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Σεβίλλης, εκτός εάν ο νόμος επιβάλλει άλλη δικαιοδοσία.

 

 

Ενημερώθηκε στις 4/12/2014