Juridisk meddelelse

1. IDENTIFIKATIONSDATAI overensstemmelse med oplysningspligten i artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli 2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel, er følgende oplysninger anført nedenfor: Virksomheden, der ejer webdomænet, er ALELUA.COM, juridisk ansvarlig Alexis G. Castro, NIF-nummer X-4287976-V, med adresse til disse formål på Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia.E-mail til kontaktperson på webstedet: ventas@alelua.com

2. BRUGERE:Adgang til og/eller brug af denne ALELUA.COM-portaler betinget af, at BRUGEREN accepterer de generelle betingelser for brug, der er beskrevet heri, fra denne adgang og/eller brug. Ovennævnte betingelser finder anvendelse uafhængigt af de generelle kontraktbetingelser, som i givet fald er obligatoriske.

3. BRUG AF PORTALEN: ALELUA.COMgiver adgang til en lang række oplysninger, tjenester, programmer eller data (i det følgende benævnt "indholdet") på internettet, der tilhører ALELUA.COMdets licensgivere, som BRUGEREN kan have adgang til. BRUGEREN påtager sig ansvaret for brugen af portalen. Dette ansvar omfatter også den registrering, der kan være nødvendig for at få adgang til visse tjenester eller indhold.

Ved denne registrering er BRUGEREN ansvarlig for at give sandfærdige og lovlige oplysninger. Som følge af denne registrering kan BRUGEREN få tildelt en adgangskode, som han/hun er ansvarlig for og forpligter sig til at bruge den omhyggeligt og fortroligt. BRUGEREN forpligter sig til at gøre passende brug af det indhold og de tjenester (såsom chat-tjenester, diskussionsfora eller nyhedsgrupper), som ALELUA.COMtilbyder gennem sin portal, herunder, men ikke begrænset til, ikke at bruge dem til (i) at deltage i ulovlige, ulovlige aktiviteter eller i strid med god tro og den offentlige orden, (ii) at udbrede indhold eller propaganda af racistisk, fremmedfjendsk, pornografisk eller ulovlig karakter, til støtte for terrorisme eller mod menneskerettighederne, (iii) at forårsage skade på ALELUA's fysiske og logiske systemer.COM, dens leverandører eller tredjeparter, indføre eller sprede computervirus eller andre fysiske eller logiske systemer, der kan forårsage ovennævnte skade, iv) forsøge at få adgang til og i givet fald bruge andre brugeres e-mail-konti og ændre eller manipulere deres meddelelser. ALELUA.COMforbeholder sig ret til at fjerne alle kommentarer og bidrag, der krænker respekten for den menneskelige værdighed, som er diskriminerende, fremmedfjendske, racistiske, pornografiske, som truer unge eller børn, den offentlige orden eller sikkerhed, eller som efter dens mening ikke er egnet til offentliggørelse. Under alle omstændigheder er ALELUA.COMer ikke ansvarlig for de holdninger, som brugere udtrykker i fora, chats eller andre deltagelsesværktøjer.

4. DATABESKYTTELSE:ALELUA.COMoverholder retningslinjerne i den organiske lov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger, kongeligt dekret 1720/2007 af 21. december, som godkender forordningen om udvikling af den organiske lov og andre til enhver tid gældende bestemmelser, og sikrer korrekt brug og behandling af brugerens personoplysninger. For at gøre dette, sammen med hver form for indsamling af personoplysninger, i de tjenester, som brugeren kan anmode om virksomhedens navn skaberen af hjemmesiden, vil informere brugeren om eksistensen og accept af de specifikke betingelser for behandling af deres data i hvert enkelt tilfælde, informere om ansvaret for den oprettede fil, adressen på den ansvarlige, muligheden for at udøve deres ret til adgang, berigtigelse, annullering eller indsigelse, formålet med behandling og datakommunikation til tredjeparter, hvor det er relevant. Nombre de la empresa creadora del sitio web informerer dig ligeledes om, at den overholder lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundstjenester og elektronisk handel og til enhver tid vil anmode om dit samtykke til behandling af din e-mail til kommercielle formål.

5. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET: ALELUA.COMselv eller som erhverver ejer alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til sit websted samt de elementer, der er indeholdt heri (herunder, men ikke begrænset til billeder, lyd, lyd, video, software eller tekster; varemærker eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, valg af anvendte materialer, computerprogrammer, der er nødvendige for dets drift, adgang og brug osv.), der ejes af Navn på den virksomhed, der har oprettet webstedet eller dets licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og artikel 32.1, andet afsnit, i loven om intellektuel ejendomsret er det udtrykkeligt forbudt at reproducere, distribuere og offentliggøre, herunder at stille hele eller dele af indholdet af dette websted til rådighed, til kommercielle formål, på ethvert medium og med ethvert teknisk middel, uden tilladelse fra Nombre de la empresa creadora del sitio web . BRUGEREN forpligter sig til at respektere de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der tilhører Navn på den virksomhed, der har oprettet webstedet. Du kan se elementerne på portalen og endda udskrive, kopiere og gemme dem på harddisken på din computer eller anden hardware, forudsat at det udelukkende er til personlig og privat brug. BRUGEREN skal afholde sig fra at slette, ændre, omgå eller manipulere enhver beskyttelsesanordning eller sikkerhedssystem, der er installeret på siderne på Navn på den virksomhed, der har oprettet webstedet.

6. UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR:ALELUA.COMer under ingen omstændigheder ansvarlig for skader af nogen art, der kan være forårsaget af, men ikke begrænset til: fejl eller udeladelser i indholdet, manglende tilgængelighed af portalen eller overførsel af virus eller ondsindede eller skadelige programmer i indholdet, på trods af at vi har truffet alle nødvendige teknologiske foranstaltninger for at forhindre dette.

7. ÆNDRINGER:ALELUA.COMforbeholder sig ret til at foretage de ændringer, som den finder hensigtsmæssige i sin portal uden forudgående varsel, og kan ændre, slette eller tilføje både indhold og tjenester, der leveres gennem samme, og den måde, hvorpå de præsenteres eller er placeret på sin portal.

8. LINKS:I tilfælde af at domænenavnet indeholder links eller hyperlinks til andre websteder, vil ALELUA.COMudøver ingen kontrol over sådanne websteder og indhold. I intet tilfælde skal nogen virksomhed navn af ansvar af skaberen af hjemmesiden indhold websted antager ethvert link, der tilhører en ekstern hjemmeside, eller garantere den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, nøjagtighed, fuldstændighed, nøjagtighed, gyldighed og forfatningsmæssighed af ethvert materiale eller oplysninger, der er indeholdt i sådanne hyperlinks eller andre internetsider. Medtagelsen af disse eksterne forbindelser indebærer heller ikke nogen form for associering, fusion eller deltagelse med de tilsluttede enheder.

9. RET TIL UDELUKKELSE:ALELUA.COMforbeholder sig ret til at nægte eller inddrage adgangen til portalen og/eller de tilbudte tjenester uden forudgående varsel, på egen eller tredjemands anmodning, til de brugere, der ikke overholder disse generelle brugsbetingelser.

10.GENERELT:ALELUA.COMvil forfølge overtrædelse af disse betingelser samt enhver ukorrekt brug af portalen ved at udøve alle civile og strafferetlige foranstaltninger, der kan være i overensstemmelse med loven.

11.ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER OG VARIGHED:ALELUA.COMkan til enhver tid ændre de betingelser, der er fastsat her, og som er behørigt offentliggjort i den form, de foreligger her. Gyldigheden af ovennævnte betingelser afhænger af deres eksponering og er gældende, indtil de er behørigt offentliggjort. at de ændres ved andre betingelser

12. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION:Forholdet mellem ALELUA.COMog BRUGEREN er underlagt gældende spansk lovgivning, og enhver tvist skal forelægges for domstolene i Valencia.

GENERELLE SALGSBETINGELSER OG VILKÅR


FORMÅL OG ALMINDELIGHEDER

Nærværende generelle brugsbetingelser, salgsbetingelser og privatlivspolitik regulerer brugen af hjemmesiden https://www.alelua.com/da/ (herefter "hjemmesiden"), som AleluÁ NIF X4287976Vog adresse: C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) er ejer.

Via sit websted https://www.alelua.com/da/ giver AleluÁ oplysninger om sine produkter og giver mulighed for at købe dem. På grund af hjemmesidens indhold og formål skal personer, der ønsker at benytte sig af dets tjenester, have status som "kunde", hvilket opnås ved at udfylde registreringsformularen og følge de trin, som AleluÁ efterfølgende meddeler via e-mail. Kundens betingelse forudsætter, at han/hun tilslutter sig brugsbetingelserne i den version, der er offentliggjort på tidspunktet for adgangen til webstedet.

Der er under alle omstændigheder sider på webstedet, som er tilgængelige for fysiske eller juridiske personer, der ikke registrerer sig eller foretager et køb af et produkt (i det følgende benævnt "brugere"). I denne forstand accepterer brugere, der har adgang til disse dele af webstedet, at de er underlagt de vilkår og betingelser, der er fastsat i disse generelle betingelser, i det omfang de finder anvendelse på dem.
AleluÁ ønsker at informere sine kunder og brugere om, at det udelukkende henvender sig til en målgruppe over 16 år, og at det område, hvor det accepterer og distribuerer ordrer, er hele det nationale område (i det følgende benævnt "området"). AleluÁ sender ordrer til udlandet i henhold til de fastsatte priser.

KONTAKT: Hvis du er i tvivl, har spørgsmål eller forslag, kan du sende os dine kommentarer pr. e-mail til: ventas@alelua.com


PRODUKTINFORMATION

Beskrivelserne af de produkter, der vises på webstedet, er baseret på oplysninger fra leverandørerne. Oplysningerne om de enkelte produkter, fotografierne eller videoerne i forbindelse med dem og handelsnavne, varemærker eller kendetegn af enhver art på AleluÁ-webstedet er dog vist på https://www.alelua.com/da/ til orientering.


PRISER

Alle priserne på de produkter, der er angivet på webstedet, er inklusive moms og eventuelle andre afgifter, der måtte være gældende. Disse priser omfatter dog ikke de omkostninger, der svarer til forsendelse af produkterne, som er specificeret separat og skal accepteres af kunden.


TILGÆNGELIGHED

AleluÁ oplyser kunden om, at antallet af tilgængelige enheder holdes ajour med lagerbeholdningen og tilgængeligheden af vores leverandører. AleluÁ vil under ingen omstændigheder bevidst udbyde flere enheder til salg, end der er tilgængelige eller er reserveret af leverandøren.
AleluÁ vil gøre alt for at tilfredsstille alle sine kunder med hensyn til efterspørgslen efter produkter. Det er dog muligt, at den mængde, der i sidste ende leveres af leverandøren, kan afvige fra den mængde, som AleluÁ har bestilt for at opfylde kundens ordrer, af årsager, som AleluÁ vanskeligt kan kontrollere, f.eks. menneskelige fejl eller hændelser i edb-systemerne.
I tilfælde af at produktet ikke er tilgængeligt efter at ordren er afgivet, vil kunden blive informeret pr. e-mail om, at ordren helt eller delvist annulleres. Delvis annullering af ordren på grund af manglende tilgængelighed giver ikke kunden ret til at annullere hele ordren. Hvis kunden som følge af denne annullering ønsker at returnere det leverede produkt, skal han/hun følge bestemmelserne i afsnittet om returnering.


BETALING

Kunden forpligter sig til at betale på det tidspunkt, hvor han afgiver sin bestilling. Den oprindelige pris, der er vist på hjemmesiden for hvert af de tilbudte produkter, vil blive forhøjet med de relevante forsendelsesomkostninger. Under alle omstændigheder vil disse priser blive meddelt kunden, inden selve købet formaliseres.
Købsbeviset, der svarer til købsordren, vil være tilgængeligt og kan ses på https://www.alelua.com/da/ i afsnittet "Min konto", "Ordrer".
Kunderne skal betale det beløb, der svarer til deres bestilling, med kredit- eller betalingskort (Visa, Mastercard, Visa Electron og/eller andre lignende kort), bankoverførsel eller bankindbetaling. Betaling med kreditkort sker via Paypal med dets sikkerhedsprotokoller, og AleluÁ har aldrig adgang til dine bank- eller kortoplysninger.

Kunden skal hurtigst muligt via e-mail eller telefon underrette AleluÁ om enhver uretmæssig eller svigagtig opkrævning på det kort, der er anvendt til køb, så AleluÁ kan træffe de nødvendige foranstaltninger.


SIKKERHED

AleluÁ har de højeste sikkerhedsforanstaltninger, der er kommercielt tilgængelige i sektoren. Desuden fungerer betalingsprocessen med Paypal på en sikker server, der anvender SSL-protokollen (Secure Socket Layer). Den sikre server etablerer en forbindelse, så oplysningerne overføres krypteret ved hjælp af 128-bit algoritmer, som sikrer, at de kun er forståelige for kundens og webstedets computer. På denne måde garanterer brugen af SSL-protokollen:
1. At kunden kommunikerer sine data til PayPals servercenter og ikke til en anden part, der forsøger at udgive sig for at være kunden.
2. At dataene mellem kunden og Paypals servercenter overføres krypteret, så de ikke kan læses eller manipuleres af tredjemand.ORDREBEHANDLING

Når ordren er blevet formaliseret, det vil sige med accept af brugsbetingelserne og bekræftelse af købsprocessen, sender AleluÁ altid en e-mail til KUNDEN med en bekræftelse af detaljerne i det gennemførte køb. Du bør tjekke din spam-mappe, hvis du ikke modtager den i indbakken i din e-mail-klient.


ANNULLERING AF ORDRER

AleluÁ accepterer annulleringer af ordrer, når de anmodes om det, inden ordren afsendes. For at foretage en annullering skal du anmode om det via formularen "Kundeservice" eller ved at sende en e-mail til ventas@alelua.com .


LEVERINGSFRISTER, LEVERINGSSTED OG TAB

I. Levering af produktet
AleluÁ forpligter sig til at levere produktet i perfekt stand til den adresse, som kunden har angivet på bestillingsformularen, og som under alle omstændigheder skal ligge inden for området. For at optimere leveringen vil vi være taknemmelige, hvis kunden kan angive en adresse, hvor ordren kan leveres inden for normal arbejdstid.
AleluÁ er ikke ansvarlig for leveringsfejl, der skyldes, at den leveringsadresse, som kunden har angivet i bestillingsformularen, ikke svarer til virkeligheden eller er udeladt.


II. Frist for levering
Leveringerne foretages af et kurerfirma. Din bestilling vil blive leveret inden for højst 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor vi har bekræftet din bestilling. Selv om AleluÁs sædvanlige leveringstid er mellem 2 og 6 dage fra afslutningen af ordren.

Disse frister er gennemsnit og er derfor et skøn. De kan derfor variere på grund af logistiske årsager eller force majeure. I tilfælde af leveringsforsinkelser informerer AleluÁ sine kunder, så snart de bliver bekendt med dem.

Hver levering anses for at være foretaget fra det øjeblik, hvor transportvirksomheden stiller produktet til rådighed for kunden, hvilket er materialiseret gennem det kontrolsystem, som transportvirksomheden anvender.

I tilfælde af forsinkelser i leveringen af ordrer, der kan tilskrives AleluÁ, kan kunden annullere sin ordre i overensstemmelse med proceduren beskrevet i afsnit "11. Afkast". Leveringsforsinkelser anses ikke for at være tilfælde, hvor ordren er blevet stillet til rådighed for kunden af transportvirksomheden inden for den aftalte frist og ikke kunne leveres af årsager, der kan tilskrives kunden.

Af sikkerhedshensyn sender AleluÁ ingen ordrer til postbokse eller militærbaser og accepterer heller ingen ordrer, hvis det ikke er muligt at identificere modtageren af ordren og dennes adresse.


III. Leveringsdata, forsømte leverancer og tabte data

Hvis kunden ikke er til stede på leveringstidspunktet, efterlader fragtmanden en kvittering med angivelse af, hvordan man kan foretage en ny levering. AleluÁ indgår som en del af kurertjenesten en kontrakt om at udføre en række opfølgningsaktioner med henblik på at sikre, at leveringen finder sted.

Hvis levering ikke er blevet arrangeret 7 arbejdsdage efter, at ordren er blevet afsendt, skal kunden kontakte AleluÁ. Hvis kunden ikke gør det, vil ordren blive returneret til vores lager 10 arbejdsdage efter, at ordren er blevet afsendt, og kunden vil være ansvarlig for forsendelsesomkostningerne og omkostningerne ved at returnere varerne til deres oprindelsessted samt eventuelle håndteringsomkostninger.

Hvis årsagen til den manglende levering er, at pakken er gået tabt, vil vores transportør iværksætte en undersøgelse. I disse tilfælde er vores transportørers svartid normalt mellem en og tre uger.


IV. Omhu i leveringen

Kunden skal kontrollere, at pakken er i god stand hos den transportør, der på vegne af AleluÁ leverer det ønskede produkt, og skal på følgesedlen angive enhver uregelmæssighed, der måtte være konstateret i emballagen. Hvis kunden efterfølgende, efter at produktet er blevet kontrolleret, opdager en hændelse som f.eks. et slag, brud, tegn på åbning eller skader forårsaget af forsendelsen, forpligter han/hun sig til at underrette AleluÁ pr. e-mail så hurtigt som muligt, helst inden for 24 timer og højst 7 kalenderdage fra leveringen.


RETURNERING

I. Procedure for tilbagebetaling
Alle produkter købt hos AleluÁ kan returneres og refunderes, forudsat at kunden informerer AleluÁ om sin hensigt om at returnere det/de købte produkt(er) inden for en periode på højst 7 kalenderdage fra leveringsdatoen, og at resten af betingelserne i dette afsnit er opfyldt.

AleluÁ accepterer kun returneringer, der opfylder følgende krav:
1. Produktet skal være i samme stand som ved leveringen og skal have sin originale emballage og mærkning.
2. Forsendelsen skal ske i den samme kasse, som den blev modtaget i, for at beskytte produktet. I tilfælde af at det ikke kan sendes i den kasse, som det blev leveret i, skal kunden returnere det i en beskyttende kasse, så produktet ankommer til AleluÁs lager med størst mulig garanti.
3. Der skal medfølge en kopi af følgesedlen i pakken med angivelse af de returnerede produkter og årsagen til returneringen.

For at gøre returprocessen lettere for kunderne og for at kunne følge den korrekt, indfører AleluÁ den eneste returprocedure, som AleluÁ har indført. Hvis årsagen til returneringen kan tilskrives AleluÁ (produktet er defekt, det er ikke det produkt, du har bestilt osv.), vil beløbet for tilbagebetaling blive refunderet. Hvis årsagen er en anden (produkterne blev leveret korrekt, men er ikke efter din smag), skal kunden betale omkostningerne ved returneringen.For at kunne fortsætte med en tilbagevenden, skal følgende trin følges:
1. Informer os inden for 7 kalenderdage efter modtagelsen om, at produktet skal returneres. Oplysningerne kan sendes pr. e-mail til ventas@alelua.com eller ved at bruge kundeserviceformularen.
2. AleluÁ oplyser kunden om den adresse, som produktet skal sendes til.

3. Kunden skal sende den med et kurerfirma efter eget valg. Returneringen skal betales af kunden.

4. Oplys AleluÁ om den anvendte kurer, dato og klokkeslæt for returnering.II. Tilbagebetaling til KLIENTEN
Returnering af produkter vil resultere i en tilbagebetaling svarende til prisen for de returnerede produkter minus omkostningerne til returforsendelsen.

Kun i tilfælde af at det leverede produkt er defekt eller forkert, vil AleluÁ også refundere kunden for de tilsvarende forsendelsesomkostninger.

Refusioner og delvise aflysninger vil medføre delvise tilbagebetalinger.
AleluÁ behandler returordren under det samme system, som blev brugt til betaling, inden for 3 dage efter bekræftelse af, at den returnerede ordre er ankommet til lageret. Anvendelsen af tilbagebetalingen på kundens konto eller kort afhænger af kortet og det udstedende institut. Ansøgningsperioden vil være op til 7 dage for betalingskort og op til 30 dage for kreditkort.


GARANTI FOR DE KØBTE PRODUKTER

AleluÁ fungerer som distributør af producenter, der garanterer, at de produkter, der sælges på https://www.alelua.com/da/, fungerer korrekt og ikke har fejl eller skjulte fejl, der kan gøre dem farlige eller uegnede til normal brug.
Den kontraktlige garanti er den, som normalt ydes af producenten. Når kunden har modtaget produktet, vil han få den vejledning, som producenten har leveret i kassen, og som er tilstrækkelig til korrekt brug og installation af produktet, samt alle oplysninger om garantien. Kunden kan ikke anmode om en længere garanti end den, der er angivet heri.

AleluÁ er ikke forpligtet til at afhente det defekte produkt, og kunden skal kontakte producentens eftersalgsservice. I denne henseende vil AleluÁ tage skridt til at give kunder, der anmoder herom, kontaktoplysningerne for denne tjeneste og give dem tilstrækkelige oplysninger til at indgive de relevante krav.

Garantien bortfalder i tilfælde af defekter eller skader forårsaget af eksterne faktorer, ulykker, især elektriske ulykker, slitage, installation og brug, der ikke er i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Produkter, der er ændret eller repareret af kunden eller andre personer, som ikke er autoriseret af producenten, er udelukket fra garantien. Garantien gælder ikke for åbenbare fejl og mangler ved produktet, som den pågældende kunde skal gøre krav gældende inden for 7 dage efter levering af produkterne. Garantien dækker ikke produkter, der er beskadiget på grund af forkert brug.


INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET

AleluÁ har alle rettigheder til indholdet, designet og kildekoden på dette websted og især, herunder, men ikke begrænset til, fotografier, billeder, tekster, logoer, design, varemærker, handelsnavne og data på webstedet.
Kunder og brugere gøres opmærksom på, at sådanne rettigheder er beskyttet af gældende spansk og international lovgivning om intellektuel og industriel ejendomsret.
På samme måde, og uden at det berører ovenstående, anses indholdet af dette websted også for at være et edb-program, og derfor finder al gældende spansk lovgivning og EU-lovgivning på området også anvendelse på det.
Det er udtrykkeligt forbudt at reproducere hele eller dele af dette websted eller dets indhold uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AleluÁ.
Det er ligeledes strengt forbudt at kopiere, reproducere, tilpasse, ændre, distribuere, markedsføre, offentliggøre og/eller foretage enhver anden handling, der indebærer en overtrædelse af gældende spanske og/eller internationale bestemmelser om intellektuel og/eller industriel ejendomsret, samt at bruge indholdet af webstedet uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra AleluÁ.
AleluÁ oplyser, at det ikke giver nogen som helst implicit licens eller tilladelse til intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder eller til andre rettigheder eller ejendomsrettigheder, der direkte eller indirekte er forbundet med indholdet på webstedet.

Brugen af indholdet af webdomænet er kun tilladt til informations- og serviceformål, forudsat at kilden citeres eller der henvises til den, og brugeren er alene ansvarlig for ethvert misbrug af samme.


ADGANG TIL OG FORBLIVE PÅ NETTET. VORES INDHOLD

Kunder og brugere er fuldt ud ansvarlige for deres adfærd, når de får adgang til oplysningerne på webstedet, mens de surfer på webstedet, samt efter at de har fået adgang til det.

Som følge af ovenstående er kunder og brugere alene ansvarlige over for AleluÁ og tredjeparter for:

1. De konsekvenser, der kan opstå som følge af brugen til ulovlige formål eller virkninger eller i strid med dette dokument af ethvert indhold på webstedet, uanset om det er produceret af AleluÁ eller ej, uanset om det er offentliggjort officielt under dets navn eller ej;
2. Samt de konsekvenser, der kan opstå som følge af brug i strid med indholdet af dette dokument og til skade for tredjeparters interesser eller rettigheder, eller som på nogen måde kan beskadige, gøre hjemmesiden eller dens tjenester ubrugelige eller forringe dem eller forhindre andre brugere i at nyde godt af dem på normal vis.
AleluÁ forbeholder sig ret til at opdatere indholdet, når det skønnes hensigtsmæssigt, samt til at fjerne det, begrænse det eller forhindre adgangen til det, midlertidigt eller permanent, samt til at nægte adgang til webstedet for kunder og brugere, der misbruger indholdet og/eller ikke overholder nogen af de betingelser, der fremgår af dette dokument.

AleluÁ oplyser, at det ikke garanterer:
1. At adgangen til webstedet og/eller de linkede websteder er uafbrudt eller fejlfri.
2. At det indhold eller den software, som kunder og brugere får adgang til via webstedet eller linkede websteder, ikke indeholder fejl, computervirus eller andre elementer i indholdet, der kan forårsage ændringer i deres system eller i de elektroniske dokumenter og filer, der er gemt i deres computersystem, eller forårsage andre former for skader.
3. Den brug, som kunder og brugere kan gøre af oplysningerne eller indholdet på dette websted eller linkede websteder til deres egne personlige formål.
Oplysningerne på dette websted skal af kunder og brugere betragtes som informative og orienterende, både i forhold til formålet og virkningerne, hvilket er grunden til, at:
AleluÁ garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne på dette websted og påtager sig derfor ikke noget ansvar for eventuelle skader eller ulemper for brugerne, der kan opstå som følge af eventuelle unøjagtigheder på webstedet.


VORES ANSVAR

AleluÁ påtager sig intet ansvar som følge af, herunder, men ikke begrænset til:
1. Den brug, som kunderne eller brugerne måtte gøre af materialet på dette websted eller de linkede websteder, uanset om det er forbudt eller tilladt, i strid med intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder til indholdet af webstedet eller til tredjemand.
2. For eventuelle skader på kunder eller brugere forårsaget af søgeværktøjernes normale eller unormale funktion, organiseringen eller placeringen af indholdet og/eller adgangen til webstedet og generelt for fejl eller problemer, der opstår i forbindelse med udviklingen eller instrumenteringen af de tekniske elementer, som webstedet eller et program stiller til rådighed for brugeren.
3. Indholdet af de sider, som kunder eller brugere kan få adgang til via links på webstedet, uanset om de er godkendt eller ej.
4. Tredjeparters handlinger eller undladelser, uanset om disse tredjeparter er kontraktligt bundet til AleluÁ.
5. Mindreåriges adgang til indholdet på webstedet, idet det påhviler deres forældre eller værger at udøve passende kontrol med de aktiviteter, som børn eller mindreårige under deres varetægt udøver, eller at installere et af værktøjerne til at kontrollere brugen af internettet for at forhindre (i) adgang til materialer eller indhold, der er uegnet for mindreårige, samt (ii) fremsendelse af personoplysninger uden forudgående tilladelse fra deres forældre eller værger.
6. Af kommunikationen eller dialogen i forbindelse med debatter, fora, chats og virtuelle fællesskaber, der organiseres via eller omkring nettet og/eller de tilknyttede websteder, og er derfor heller ikke ansvarlig for eventuelle skader og ulemper, som kunderne eller individuelle og/eller kollektive brugere måtte lide som følge af denne kommunikation og/eller dialog.

AleluÁ er under ingen omstændigheder ansvarlig, hvis de opstår:
1. Fejl eller forsinkelser i forbindelse med Kundens adgang til hjemmesiden ved indtastning af data i ordreformularen, langsommelighed eller manglende mulighed for modtagelse af ordrebekræftelsen hos modtagerne eller enhver uregelmæssighed, der kan opstå, når disse hændelser skyldes problemer i internetnetværket, tilfældige begivenheder eller force majeure og enhver anden uforudsigelig begivenhed, som AleluÁ ikke kan forudsige.
2. Fejl eller hændelser, der kan opstå i kommunikationen, sletning eller ufuldstændige overførsler, så der er ingen garanti for, at hjemmesidens tjenester vil være konstant funktionsdygtige.
3. Fejl eller skader på webstedet som følge af ineffektiv og ond tros brug af tjenesten fra kundens side.
4. Manglende funktionsdygtighed eller problemer med den e-mailadresse, som kunden har oplyst til afsendelse af ordrebekræftelsen.
5. Under alle omstændigheder forpligter AleluÁ sig til at løse eventuelle problemer, der måtte opstå, og til at tilbyde kunden al den nødvendige støtte for at nå frem til en hurtig og tilfredsstillende løsning på hændelsen.
6. Ligeledes har AleluÁ ret til i bestemte tidsintervaller at gennemføre reklamekampagner for at fremme registreringen af nye medlemmer i sin tjeneste. AleluÁ forbeholder sig ret til at ændre betingelserne for anvendelse af kampagnerne, at forlænge dem med passende varsel eller at udelukke nogen af deltagerne i kampagnen i tilfælde af at opdage uregelmæssigheder, misbrug eller uetisk adfærd i forbindelse med deres deltagelse.


POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Kunder og brugere forpligter sig til at gennemse hjemmesiden og bruge indholdet i god tro.
I overensstemmelse med bestemmelserne i den organiske lov 15/1999 om beskyttelse af personoplysninger informerer vi dig om, at udfyldelse af en formular på hjemmesiden https://www.alelua.com/da/ eller afsendelse af en e-mail til en af vores postkasser indebærer accept af denne privatlivspolitik samt tilladelse til, at AleluÁ behandler de personoplysninger, du giver os, som vil blive indarbejdet i den fil, der ejes af T-Lovendo, og som er registreret i det spanske databeskyttelsesagenturs generelle register.
Kundernes data vil blive brugt til at sende e-mails om AleluÁs salg og til levering af køb.
Ved blot at besøge webstedet giver brugerne ikke nogen personlige oplysninger, og de er heller ikke forpligtet til at gøre det.
AleluÁ forpligter sig til at behandle de oplysninger, der gives til AleluÁ, strengt fortroligt og kun at bruge dem til de angivne formål.
AleluÁ forudsætter, at oplysningerne er blevet indtastet af ejeren eller af en person, der er bemyndiget af ejeren, og at de er korrekte og nøjagtige.
Kunderne er ansvarlige for at opdatere deres egne data. Kunden har til enhver tid ret til at få adgang til, berigtige, annullere og gøre indsigelse mod alle sine personlige oplysninger, der er indeholdt i de forskellige registreringsformularer. For at ændre eller opdatere deres personlige data skal kunderne gå ind på https://www.alelua.com/da/ i afsnittet "Min konto" for at ændre eller opdatere deres personlige data. Hvis du vil opsige din konto, skal du sende en e-mail fra din konto-e-mailadresse til ventas@alelua.com med emnet "Cancel account".
Derfor er kunden ansvarlig for oplysningernes rigtighed, og AleluÁ kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtigheder i kundernes personoplysninger. I overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse har AleluÁ indført passende sikkerhedsniveauer for de data, som kunderne stiller til rådighed, og har også installeret alle de midler og foranstaltninger, der er til rådighed, for at forhindre tab, misbrug, ændring, uautoriseret adgang og udtræk af disse data.


NULLITET

I tilfælde af at en bestemmelse i disse brugsbetingelser erklæres ugyldig, skal de resterende bestemmelser forblive fuldt ud gyldige og have fuld virkning og fortolkes under hensyntagen til parternes vilje og formålet med disse brugsbetingelser.
AleluÁ kan ikke udøve nogen af de rettigheder og beføjelser, der er tildelt i dette dokument, hvilket under ingen omstændigheder indebærer, at AleluÁ giver afkald på samme rettigheder og beføjelser, medmindre AleluÁ udtrykkeligt anerkender eller foreskriver den tilsvarende handling i hvert enkelt tilfælde.


ÆNDRING AF ANVENDELSESBETINGELSERNE

AleluÁ forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre præsentationen og konfigurationen af webstedet samt disse generelle betingelser. Derfor anbefaler AleluÁ kunden at læse dem omhyggeligt, hver gang han/hun går ind på webstedet. Kunder og brugere skal altid have disse brugsbetingelser stående på et synligt sted, hvor de har fri adgang til dem, hvis de ønsker at stille spørgsmål. Under alle omstændigheder er accepten af brugsbetingelserne et forudgående og uundværligt skridt for at erhverve et produkt, der er tilgængeligt via webstedet.


GÆLDENDE LOV OG VOLDGIFT

Disse brugsbetingelser er underlagt den gældende spanske lovgivning. For at løse enhver tvist eller konflikt, der opstår i forbindelse med disse brugsbetingelser, underkaster parterne sig jurisdiktionen for domstolene i Sevilla, medmindre loven pålægger en anden jurisdiktion.

Opdateret den 4/12/2014