Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: la empresa titular de domini web és ALELUA.COM, responsable legal Alexis G. Castro, número de NIF X-4287976-V amb domicili a aquests efectes en Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, València. Correu electrònic de contacte del lloc web: ventas@alelua.com

2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal de ALELUA.COM atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: ALELUA.COM proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a ALELUA.COM als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que ALELUA.COM ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de ALELUA.COM, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. ALELUA.COM es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ALELUA.COM no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES: ALELUA.COM compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Nom de l'empresa creadora del lloc web, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Nom de l'empresa creadora del lloc web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: ALELUA.COM per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial desu pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio , vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Nom de l'empresa creadora del lloc web o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Nom de l'empresa creadora del lloc web. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Nom de l'empresa creadora del lloc web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Nom de l'empresa creadora del lloc web.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: ALELUA.COM no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: ALELUA.COM es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, pudiendocambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS: En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, ALELUA.COM no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Nom de la responsabilitat cap empresa per creadora els del lloc continguts de web assumirà algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ: ALELUA.COM es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals de ús.

10.GENERALIDADES: ALELUA.COM perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓN DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: ALELUA.COM podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre ALELUA.COM i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València.

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA 


OBJECTE I GENERALITATS 

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l'ús del lloc web www.alelua.com (en endavant "el lloc web"), de la qual AleluÁ NIF X4287976V i domicili en C Poeta Ricard Sanmartí, 4 - 2) és titular. 

A través del seu lloc www.alelua.com, AleluÁ proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que AleluÁ posteriorment comunica a través de correu electrònic. La condició de Client suposa l'adhesió a les condicions d'ús la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web. 

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra de producte (en endavant, "Usuaris"). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació. 
AleluÁ vol fer saber als seus clients i usuaris que es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes a tot el territori nacional (D'ara endavant, el "Territori"). AleluÁ realitza enviaments de comandes a l'estranger, segons les tarifes estipulades. 

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email a: ventas@alelua.com 


INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE 

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors. Tanmateix, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de AleluÁ, són exposats en www.alelua.com a manera orientatiu. 


PREUS 

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que pogués correspondre. No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client. 


DISPONIBILITAT 

AleluÁ informa al Client que el nombre d'unitats disponibles es manté actualitzat amb les existències en magatzem i la disponibilitat pels nostres proveïdors. En cap cas AleluÁ posarà a la venda de forma intencionada més unitats de les que disposi o el proveïdor li hagi reservat. 
AleluÁ farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. No obstant això, en ocasions, ia causa de causes difícilment controlables per AleluÁ com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per AleluÁ per satisfer les comandes dels clients. 
Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució. 


PAGAMENT 

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra. 
El comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en www.alelua.com a la secció "El meu compte", "Comandes". 
El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues), transferència o ingrés en compte en oficina. El pagament amb targeta es realitza a través de Paypal amb els seus protocols de seguretat i AleluÁ mai tindrà accés a les seves dades bancàries ni de targetes. 

El Client haurà de notificar a AleluÁ qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè AleluÁ pugui realitzar les gestions oportunes. 


SEGURETAT 

AleluÁ compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona amb Paypal sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del Client i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix: 
1. Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de Paypal i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest. 
2. Que entre el Client i el centre servidor de Paypal les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers. FORMALITZACIÓ DE COMANDES 

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions d'ús i la confirmació del procés de compra, AleluÁ enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada. Haurà de comprovar la safata de correu no desitjat si no ho rebés a la safata d'entrada del seu client de correu. 


CANCEL·LACIÓ DE COMANDES 

AleluÁ acceptarà cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l'enviament d'aquest. Per realitzar la cancel·lació has de sol·licitar mitjançant el formulari "Atenció al client" o enviant un correu electrònic a ventas@alelua.com. 


TERMINIS, LLOC DE LLIURAMENT I extraviaments 

I. Lliurament del producte 
AleluÁ es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d'estar compresa dins del Territori. Per tal d'optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual. 
AleluÁ no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda pel Client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos. 


II. Termini de Lliurament 
Els enviaments els realitzarem a través d'una empresa de missatgeria. La comanda realitzat per vostè li serà lliurat en un termini màxim de 10 dies laborables des que li hem fet la confirmació de la comanda. Tot i que el termini de lliurament habitual de AleluÁ sol oscil·lar entre els 2 i els 6 dies, des de la finalització de la comanda. 

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, AleluÁ informarà els seus clients quan tingui coneixement d'ells. 

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports. 

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a AleluÁ, el Client podrà cancel·lar la comanda d'acord amb el procediment descrit en l'Apartat "11. Devolució". No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició del Client per part de la companyia de transport dins el termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al Client. 

Per motius de seguretat, AleluÁ no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar el destinatari de la comanda i la seva direcció. 


III. Dades de Lliurament, Lliuraments no realitzades i Pèrdua 

Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega.AleluÁ contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'un seguit d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix. 

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat l'entrega, el Client haurà de posar-se en contacte amb AleluÁ. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associats. 

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes. 


IV. Diligència en el lliurament 

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de AleluÁ, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, ruptura, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a AleluÁ via email en el menor termini de temps possible, preferentment en les següents 24 hores i com a màxim de 7 naturals des del lliurament. 


DEVOLUCIÓ 

I. Procediment de devolució 
Tots els productes comprats en AleluÁ podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a AleluÁ la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / s dins d'un termini màxim de 7 dies naturals comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat. 

AleluÁ només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits: 
1. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original. 
2. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa amb la qual es va lliurar, el Client haurà de tornar en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de AleluÁ amb les màximes garanties possibles. 
3. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució. 

Amb l'objectiu de facilitar als clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment de la mateixa, AleluÁ estableix com a únic procediment de devolució l'establert per AleluÁ. Si el motiu de la devolució és imputable a AleluÁ (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del client. Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos: 
1. Informar abans de 7 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La informació podrà realitzar via correu a ventas@alelua.com o mitjançant el formulari d'atenció al client. 
2. AleluÁ informarà al client de la direcció a la qual ha d'enviar el producte. 

3. El client ha de enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar el client. 

4. Informar de AleluÁ de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució. II. Reemborsaments al CLIENT 
La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys el cost del servei de devolució. 

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, AleluÁ reemborsarà també al Client les despeses d'enviament corresponents. 

Les devolucions i les anul • lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials. 
AleluÁ gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda retornat. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit. 


GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS 

AleluÁ actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venda en el www.alelua.com funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal. 
La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant. Una vegada que el Client hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant en la seva caixa, suficients per al correcte ús i instal·lació del producte i tota la informació sobre la garantia. Cap Client podrà sol·licitar una garantia més àmplia de la que aquí s'indica. 

AleluÁ no estarà obligat a recollir el producte avariat i el Client haurà de dirigir al Servei Postvenda del fabricant. En aquest sentit, AleluÁ realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Client que així ho sol·licitin les dades de contacte d'aquest servei i facilitarà a aquests informació suficient per a la presentació de les reclamacions pertinents. 

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs, accidents, especialment, accidents elèctrics, desgast, instal·lació i utilització no conforme a les instruccions del fabricant. 

Queden exclosos de la garantia els productes modificats o reparats pel Client o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant. La garantia no serà aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del producte, per als quals qualsevol reclamació haurà de ser formulada pel Client en qüestió en els 7 dies següents al lliurament dels productes. La garantia no cobrirà els productes danyats per un ús inadequat. 


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

AleluÁ ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web. 
S'adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. 
Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria. 
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de AleluÁ. 
Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de AleluÁ. 
AleluÁ informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la web. 

Tan sols s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos. 


ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS 

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit. 

Com a conseqüència de l'anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant AleluÁ i tercers de: 

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per AleluÁ, publicat o no sota el seu nom de forma oficial; 
2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris. 
AleluÁ es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la Web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document. 

AleluÁ informa que no garanteix: 
1. Que l'accés a la web i / oa les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error. 
2. Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany. 
3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals. 
La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual: 
AleluÁ no garanteix l'exactitud de la informació continguda en aquesta web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web. 


LA NOSTRA RESPONSABILITAT 

AleluÁ no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu: 
1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts de la web o de tercers. 
2. Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l'Usuari. 
3. Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els clients o Usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos en la web, ja siguin autoritzats o no. 
4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a AleluÁ mitjançant via contractual. 
5. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús Internet amb l'objecte d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors. 
6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i / o diàlegs. 

AleluÁ no serà responsable en cap cas quan es produeixin: 
1. Errors o retards en l'accés al Lloc Web per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de AleluÁ. 
2. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. 
3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client. 
4. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda. 
5. En tot cas, AleluÁ es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. 
6. Així mateix, AleluÁ té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. AleluÁ es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos. 


POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web ia utilitzar el contingut de bona fe. 
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent a Lloc Web www.alelua.com o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a AleluÁ perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de T-Lovendo, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de dades. 
Les dades dels Clients seran utilitzades per l'enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi AleluÁ i per al lliurament dels compres. 
Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la. 
AleluÁ es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar únicament per als fins indicats. 
AleluÁ presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. 
Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d'accedir a www.alelua.com, a l'apartat "El meu compte". Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic del teu compte a ventas@alelua.com amb l'assumpte "Cancel compte". 
Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i AleluÁ no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels clients.D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, AleluÁ ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i extracció dels mateixos. 


NUL·LITAT 

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús. 
AleluÁ podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de AleluÁ o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui. 


MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS 

AleluÁ es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, AleluÁ recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les condicions d'ús serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web. 


LLEI APLICABLE I ARBITRATGE 

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions d'ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Sevilla, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció. 

Actualitzat el 2014.12.04